Evalueringsrapport

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Evalueringsrapport

Den sentrale enhet, 16. mars 2012 Innholdsfortegnelse

1 Forord 3
2 Behandling av opplysninger i PST 5
3 Styring og rammer for PST 8
3.1 Beskrivelse av trusselbildet i styringsdokumentene 8
3.2 Styringsdialogen 8
3.3 De økonomiske og personellmessige rammer for PST 9
4 Nasjonal ekstremisme 11
4.1 Etableringen av nasjonal ekstremisme som fagfelt 11
4.2 Soloterrorisme 12
4.3 Trusselscenarioer og vurderinger av islamfiendtlige miljøer 12
5 Håndtering av Global Shield 14
5.1 Om prosjektet Global Shield 14
5.2 Global Shield-dokumenter i PST 14
5.3 Invitasjon til deltakelse i Global Shield, beslutning om kontaktpunkt 17
5.4 Saksbehandling av innrapportering den 3. desember 18
5.5 Alternativ behandling av opplysningene fra TAD 19
5.6 Andre sikkerhets- og polititjenesters befatning med Global Shield 21
5.7 PSTs oppfølging etter 22. juli 2011 21
6 Vurderinger – PST før 22. juli 23
6.1 Kunne PST avdekket Anders Behring Breivik med utgangspunkt i TADs rapportering? 23
6.2 Alternative scenarioer for behandling av opplysninger fra Global Shield 24
6.2.1 Søk i registre 24
6.2.2 Vurdering av registrering av Anders Behring Breivik i PSTs etterretningsregister 25
6.2.3 PSTs forebyggende arbeid 25
6.2.4. PSTs håndtering av kapasitetsbygging 26
6.2.5. Ansvar og rollefordeling i PST 27
6.2.6. PSTs arbeid med forhold på Internett 28
6.3 Oppsummering Global Shield 28
6.4 Andre forhold ved PSTs oppgaveløsning 29
6.5 Læringspunkter for PSTs oppgaveløsning 31
7. PST 22. Juli og påfølgende dager 32
7.1 Varsling, innkalling og informasjon 32
7.2 Beredskapsorganisering 32
7.3 Organisering av arbeidet etter avvikling av stab 34
7.4 Lokale enheters rolle og oppgaver i en beredskapssituasjon 34
7.5 Livvakttjenesten 35
7.6 Mediehåndteringen 35
7.7 Oppsummering og forslag til tiltak 37


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).