Diplomatarium Norvegicum/1/670

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Indbyggerne af Helgeland og Finmarken beklage sig for Kong Erik over den Overlast, de ere udsatte for af Russer og Hedninger, samt over to engelske Skibes ulovlige Handel Nord paa Helgeland. (jfr. No. 756.)
Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkir. Af de 12 Segl mangler No. 9.
670 5 Septbr. 1420. Bergen.

Varom vyrdulikom ok hœgbornom fførsta herra Ereke med gudz nadh Noregs Swerikis Danma(r)ks Vændes ok Gotha konungr ok hærtogh j Pomeren. helsa alle the som bygghia ok boo a Halogha landhe ok Ffinmark kærlika med gudh ok var ødmiukre skyldugre thiænist ok thengskyldo jdher nadh ok herradom kunnukthgørande vm than vadha som Ffinmark ok Halogha landh j standher ffor Rydza ok hedinghia skuld. thar længe haffua growan skadha giort. ok en gœra vilia fframledes. hwar wi thet æy fformaghom længher at væria ffore fateghdom skuldh vttan gudz hielp ok ider nadh ffor thy at wi uardom ther liggia. j œrlighe badhe hinter ok sømar, ok ængha hielp haffua vtan ffiatekan almugha ok somlika vmbodzmæn. jtem halla the ok ænghan dagh hær med oss, en j than godha dagh ok ffridh som the haffdhe med jdhr nadh bundhet. tha slogho the nidher idhart ffolk ok ffanghado ok borth fførdho kuinnor oc giordho storan skadha. ok hopoms wi til gudz at jdher ffateke almoghe a jdhra uæghna væl hæmpz haffuer ffor than skadha som the tha giordho. jtem fframledes kungerom vi jdher værdugheth vm than vadha oc skadha. er jdher hædhan aff skee kan j the landzændhana ok jdhrum ffateka almugha. ffor thy thar komo twer engilsk skip stoor nordhast a Halogalandh ok thera meningh ok vili var thar at køpslagha som aldrægh fforra skedhe. at engilske komo thiit at køpslagha, ok ser thet stoor vadhe at jdhart landh ødhøsth ok jdhar jngældh minka ffore thy at the sagdho thet oppenbara. at the vildo ater koma at somar nu nest komandhe. swa starke ok med sua margh skip ok vilia kepshigha her j landet. Thy bidher jdher ffatek almughe jdhra nadh ok herradhom ffor gudz skuldh, at vm thessa fforskrifna articulos som hær sta fforskrifne thet idher nadh hær raadh sua til finnæ med ydhro viso radhe, at j ok jdhar almughe taker ække æffwerdhelikan skadha thær aff, haffuer ok almughen visænt *thænna twa godha mæn. som sua helha Marthen Hakonsson ok Biorn Andresson, idher nadh benettha ytermere landzins belægligheit ok nytto en wi konnom idher nadh nu tili skriffua. Til sannindha her vm hængdo thessa godhe mæn som sua hetha Aruid Jngældsson. Aslak Wlfsson. Endridh Haldansson. Thorleff Ællingsson. Olaff Thorstensson. Jon Pædharsson. Bæinkt Adamsson. Sigwrdher Hognasson. Steen Jonsson. Bryniolff Natolffson ok Jon Olafsson siin jncigle ffore thetta breff som giort var j Berghuen a thorsdagben nest ffore vare ffrw messo dagh sidhare anno domini m°. cd°. xx.

Bagpaa med samtidig Haand: Theres breff af Halgheland oc Finmarken, ther the kære for myn herre konung E[rik] ouer schade them schedder aff Rutzer oc hedhinge, oc ouer vdlendsche mæns vlaghe køpslaghen.