Det nye Testamente (1856)/Evangelium paa Christi Fødselsdag

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Evangelium paa Christi Fødselsdag
av Lukas
[107]
Evang. paa Chriſti Fødſelsdag.

1 Men det begav ſig i de Dage, at en Befaling udgik fra Keiſer Auguſtus, at al Verden ſkulde indſkrives (i Mandtal).
2 Denne førſte Indſkrivelſe ſkede, der Qvirinius var Landsherre i Syrien.
3 Og Alle gik at lade ſig indſkrive, hver i ſin egen Stad.
4 Men Joſeph gik ogſaa op fra Galilæa, fra den Stad Nazareth, til Judæa, til Davids Stad, ſom kaldes Bethlehem, — fordi han var af Davids Huus og Slægt, —
5 for at lade ſig indſkrive med Maria, ſin trolovede Huſtru, ſom var frugtſommelig.
6 Men det ſkede, da de vare der, blev Tiden fuldkommet, at hun ſkulde føde.
7 Og hun fødte ſin Søn, den førſtefødte, og ſvøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi de havde ikke Rum i Herberget.
8 Og der vare Hyrder i den ſamme Egn, ſom vare ude paa Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.
9 Og ſee, Herrens Engel ſtod for dem, og Herrens Klarhed ſkinnede om dem, og de frygtede ſaare.
10 Og Enqelen ſagde til dem: Frygter ikke; thi ſee, jeg forkynder Eder en ſtor Glæde, ſom ſkal vederfares alt Folket.
11 Thi Eder er idag en Frelſer født, ſom er den Herre Chriſtus, i Davids Stad.
12 Og det ſkal være Eder et Tegn: I ſkulle sinde et Barn ſvøbt, liggende i en Krybbe.
13 Og ſtrax var der hos Engelen en himmelſk Hærſkares Mangfoldighed, ſom lovede Gud og ſagde:
14 Ære være Gud i det Høieſte! og Fred paa Jorden! og i Menneſkene en Velbehagelighed!]

Texten til Aftenſang paa Chriſti Fødſelsdag.

15 Og det ſkede, der Englene fore fra dem til Himmelen, da ſagde disſe Menneſker, Hyrderne, til hverandre: Lader os dog gaae hen til Bethlehem og ſee den Ting, ſom der er ſkeet, ſom Herren haver ladet os vide.
16 Og de kom haſtelig og fandt baade Maria og Joſeph, og Barnet liggende i Krybben.
17 Men der de havde ſeet det, lode de dem vide det Ord, ſom var ſagt til dem om dette Barn.
18 Og Alle, ſom det hørte, forundrede ſig over det, ſom Hyrderne ſagde til dem.
19 Men Maria bevarede alle disſe Ord og overveiede dem i ſit Hjerte.
20 Og Hyrderne vendte tilbage, priſede og lovede Gud for alt det, ſom de havde hørt og ſeet, ſaa som der var ſagt til dem.]