De Sorte Gribbe/Kapittel 22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 154-160).
XXII
SEIRENS LØN


Der danset nogen solstraaler ind i et stort halvmørkt værelse. Gardinerne var nede, men solen fandt allikevel vei. Den lekte med et stort blekt ansigt, som laa paa en hvit pute. Det var et utpræget mandshode med magre kinder, brede kindben og en sammenknebet mund.

Den store livgiver hadde det særlig travelt med dette ansigt. Den sendte sine allerviltreste smaabarn henover de bistre træk, den kjælede for den indskrumpne hud, som syntes at ha faat et skjær av den seiersvante graa dødbringers farve.

En ung søster av det røde kors lænet sig over sengen og saa med store vemodige øine paa livets og dødens lek med den, hun elsket. For anden gang i løpet av en maaned laa den store, sterke mand der paa sykeleiet, lemlæstet, blodtappet og utslitt. Men denne gang hadde ikke Ralph Burns sterke buldogansigt den underbevisste viljesanspændelse til liv, som engang hadde baaret ham over dødens tærskel. Søster Helene kjendte den halvt bevisstløse ro, som fortæller om et liv, der har naadd sit maal og i tryg resignation opgit kampen. Og store taarer listet sig en for en nedover hendes kinder, medens hun saa, hvorledes solen kjærtegnet den tykke rødblonde lug paa den store tyrepande.

Søster Helene skvat pludselig til.

Burns hadde aapnet sine øine og saa sig forundret omkring. De stanset ved den unge kvindes bleke og angstfulde ansigt. Han smilte litt, fulgte solstraalernes lek og lukket saa atter øinene.

Der gik nogen minutter.

Saa aapnet Burns læberne.

—Søster Helene, hvisket han hæst, forlat mig ikke. Hører De, hvad jeg sige . . .?

—Ja, svarte hun. Jeg blir hos Dem.

—Tak, sa han.

Der kom et eftertænksomt uttryk i skottens ansigt.

—Jeg liker det ikke, mumlet han.

—Hvilket? spurte hun dæmpet.

Burns smilte og hans trætte øine aapnet sig.

—Aa, sa han, det er en gammel skik, vi har der, hvor jeg er født. Vi vil gjerne dø med foldede hænder. Det falder mig av gode grunde noksaa vanskeligt. Jeg hadde tænkt mig at spørge . . . om De kunde likesom laane mig Deres høire haand . . . naar stunden kommer, forstaar De . . . Saa kan jeg dø som mine fædre med et par hænder over mit bryst . . .

Søster Helene bøiet sig ned mot ham. Hun kjæmpet modig med den hulken, som arbeidet i hendes strupe . . .

—Hvorfor skal De dø? spurte hun fast.

Han svarte ikke med en gang.

—Jeg greier det ikke længer, hvisket han træt. Der er likesom ikke en ordentlig pægl blod i min krop. Jeg kan ikke leve av vand og nafta . . .

—Tal ikke mere, sa søster Helene og la sin hvite lille haand paa hans pande. Men hør paa, hvad jeg har at si. Nu er det Dem selv, det kommer an paa. De maa ikke opgi haabet. Selvopgivelse er døden. En mand pligter at kjæmpe for sit liv. Og De kan leve, hvis De vil . . . Tænk paa fremtiden, tænk paa Deres hæder . . .

Burns saa forundret op.

—En arm og et ben, mumlet han. Det er ikke noget liv for en mand. Husker De, søster Helene, jeg bød mig frem, dengang jeg endnu hadde to ben. Da vilde De ikke ha mig . . . Og nu, da benet ogsaa staar paa spiritus ved siden av min arm. . .

—Det er grusomt av Dem at tale slik, Ralph Burns, sa søster Helene alvorlig. Lev — og alle Deres ønsker vil gaa i opfyldelse. Lev for vor skyld, som holder av Dem . . .

Den syke saa mistroisk paa hende. Men de store, varme, brune øine, som møtte hans ransakende blik, løi ikke . . .

—All right, sa han efter en pause. Jeg vil forsøke at tænke paa livet . . .

Saa sovnet han ind . . .

Ralph Burns maa ha tænkt overmaade skarpt paa livet. Ti han kom sig trods alt. Der fandtes ikke mange draaper reelt blod i ham efter der sidste amputation av det splintrede ben. Han holdtes ilive ved hjælp av naftaindsprøitninger, indtil selve livets egen kraft gjorde sit indtog i det svækkede kjæmpelegeme. Og mens hans navn fløi over verden og tusinde taknemmelige tanker sendtes de sorte gribbes overvinder, begyndte livsaanderne atter at mumle i hans hjerne og hans hjerte. Med undren merket Fjeld, hvorledes hans ven og patient frisknet til, — langsomt men sikkert. Han saa, hvorledes Burns trætte øine fik sin glans igjen, og hvorledes hans gode humør efterhaanden fyldte det lille hus i Homansbyen. Der strømmet lykønskninger fra alle kanter, mr. Redpath kom ilende fra London med diplomer og en hædersgave paa 10.000 pund fra det engelske folk og en overstrømmende taknemmelighet.

Burns vilde adressere alle disse hædersbevisninger videre til sine fæller, dr. Fjeld og Ilmari Erko. Men han maatte bøie sig for de to mænds bestemte krav paa at ville staa utenfor den hele affære.

Anarkismens hydra hadde mistet sine hoder. Den vældige krop, som hadde truet landenes fred, laa nu i de sidste krampetrækninger. Der fandtes kun én farlig mand igjen av hele Jonas Saimlers anarkistiske centraladministration. Og Jacques Delma ventet stum, taus og trodsig paa sin dom i et av Kristiania fængsler . . .

En formiddag i begyndelsen av juli ringte det paa dr. Fjelds port. Det var to herrer, som vilde tale med Burns.

Den engelske detektiv befandt sig netop i et perlehumør. Han laa mellem sine puter og skinnet omkap med formiddagssolen. Alle var forsamlet inde i sykeværelset, — ja lille Jonas hadde endog anbragt sig oppe i den store seng og prøvet Burns nye træarm.

—Vis herrerne ind, sa Katarina til Jens. Saa gaar vi ut saalænge.

Den ærværdige altmuligmand saa litt tvilende ut . . .

—Naa hvad er det, Jens, spurte Fjeld.

—Ingenting, sa den gamle polisk . . . Jeg ber dem komme ind jeg! . . .

To høie statelige mænd traadte ind i værelset og saa sig litt forbauset om. Den ene gik hurtig hen til sengen.

—De er mr. Burns? spurte han paa engelsk.

—Ja, svarte Burns litt forvirret . . .

—Jeg er kong Haakon, sa den fremmede med et venlig smil. Og jeg vilde gjerne personlig hilse paa Dem og takke Dem . . . De har gjort en stor gjerning, mr. Burns. Ikke mindst Nordens folk staar i skyld og gjæld til Dem. Vil De motta denne gave som en ringe tak fra Norges konge og det norske folk?

Kongens adjutant rakte den enarmede kjæmpe et stort etui.

Burns aapnet det. Det var storkors av St. Olav . . .

— — —

—Ser du, sa han til Fjeld, da kongen var gaat, det drypper paa klokkeren. Men det regner ikke paa presten. Hvad hadde jeg utrettet uten dig og Erko.

—Jeg er rikelig belønnet, sa Fjeld og trykket sin kones arm. Jeg har faat, hvad jeg behøvde. Andre kræver fred. Men jeg maa ha spændingens, eventyrets og farens stimulans for at faa hvile. Og min løn er dit venskap.

Burns rakte ham sin venstre næve.

—Er det ikke det, jeg altid hat sagt, sa han og pekte paa den smukke crachan, at kongegunst og ordener altid falder paa den urette. Jeg drar avsted med hele verdensberømmelsen og hele profiten. Og ved dere, fortsatte han smilende, hvem der følger med mig til England? Søster Helene. Vi gifter os i den engelske kirke. Hun er ikke ræd mig mere nu, da jeg har bare en arm og en fot. Og hvem skylder jeg igrunden alt dette? . . . Jo, den store, stolte og navnløse, — luftens kongelige ørn . . . Illmari Erkos fugl.

Lille Jonas Fjeld, som endnu sat og puslet med kjæmpens træarm, saa op og hans blaa alvorlige øine fôr fra den ene til den anden.

—Det er min fugl, sa han.

Fjeld klappet bevæget sin søns hode.

—Du har ret, lille ven, mumlet han ømt. Det er din og fremtidens fugl.


Ende.