11-119207ENE-OTIR/03 (Uniform)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
OSLO TINGRETT
BESLUTNING
Den 25. juli 2011 kl. 1300 ble rett holdt i Oslo tingrett.
Saksnr.: 11-119207ENE-OTIR/03
Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger
Protokollfører:
Saken gjelder:

Den offentlige påtalemyndighet
mot
Anders Behring Breivik født 13.02.1979

Til stede: Kun dommeren.

Dommeren hadde sakens dokumenter.

Oslo politidistrikt har den 25. juli 2011 oversendt retten kopi av et bilde av siktede, som viser siktede i en form for «gallauniform». Etter det opplyste ønsker siktede å bli fremstilt i uniformen til dagens rettsmøte.

Retten beslutter med dette at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen. En slik fremstilling vil – hensett til sakens svært alvorlige karakter – stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jfr. domstoll. § 132.

Kim Heger
tingrettsdommer


PD-icon.svg Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).