Side:Vinje - Om Schweigaard.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
12

Og derfor ſagde han og ganſke rigtig etter denne Livs- og Tankegrunnſetning eingong i 1851 under eit Ordſkifte i i Storthinget om „Arbeiderurolighederne“ og Stemmeret: „Det vilde ſandt for Dyden være bedre at give Almuesmanden en Skjæppe Korn eller en Tønde Potetes end Stemmeret.“

Det er denne ſunne Fornuft, denne praktiſke Forſtand; men det er ikke den ſom er Vængeheſten (Pegaſus); Det er ikke „Araberen“.

Han var likevel ſjølv ſo idealt anlagd, at han bar uppe i ei rein Tankeluft dette, ſom hjaa andre mindre Aander maatte faa eit ringare Navn. Og netup ved denne ſi perſonlege Adling af det mindre uplyftande vardt den Aand, han med ſin Autoritet inførde i Riks- og Ombodslivet mindre ideel. Folk ſom ikke hava hans perſonlege Hjarta- og Hovudgaavor til at adla ſeg og ſi Gjerning med, dei hava hans Lære og Ombodsupfatning ſom eit Mønſter, og dermed ero dei lukt inne paa nokot, ſom han ſjølv urettelegt ſtundom vardt gjord til Storpreſt for, nemleg „Materialisme“. Dette er, ſom eg fraa ſomange Sider har ſtrævd med at uplyſa, den politiſk raadande Grunntanken i Landet no. Dette er Uviljen mot alle framifraa flinke Folk, ſom ikke ero „praktiſke“; dette er det „praktiſke“ ſom f. Ex. ſegje om ein Mann, at han er altfor „vitenſkapeleg“ og derfor heller gjør til Profesſor i Medicin ein almindeleg „Dyrlæge“, heller til Profesſor ein hiſtoriſk Samlare en ein hiſtoriſk Sambindare, heller til Domare ein praktiſk Kontormann en ein vitenſkapeleg Rettslærd, heller til Statsraad ein vel inlærd Departementsmann en ein lærd og med ſit Land og Folk kjend Mann. Exemplerne ero endelauſe i kver Grein af Riks-