Side:Um målbruk i Statstenesta (1932).djvu/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


$ 1.

Ved tilsetjing i embete eller stats­tenestepost som det krevst minst artium eller lærarprøve eller onnor jamgod ut­danning til, skal den tilsette, dersom han er fødd etter 1. januar 1905, ha plikt på seg til å nytta liksovel nynorsk som bok­mål i skriftleg handsaming av saker som høyrer tenesta hans til, etter dei fyre­segner som er eller vert gjevne um mål­bruk i statstenesta.

Kjem det upp tvil um ein teneste­post går inn under fyresegni i fyrste leden, vert tvilsmålet å avgjera av det departementet som posten høyrer under.

§ 2.

Kongen kann gjeva nærmare fyre­segnar um i kor stort umfang dei tvo målformene — nynorsk og bokmål — vert nytta i statstenesta.

§ 3.

Denne lovi tek til å gjelda den 1. januar 1931.