Side:Trende Bibelske Bøger udi Riim forfattet av Peder Dass.djvu/125

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest


Judiths Bog.
I. Kapitel.


I fordum Tid var Arpharat
En stor Monark i Meden/
hand underlagde moren plat
Sig heele Østerleden/
Ved væbnet Haand og Herre-Skiold/
Det ham saa vel gelingte/
At under sin Gevalt og Vold
Hand mange Lande tvingte.
Ebatana hand bygge lod/
En Stad heel stor at skue/
Hvis Taarne op i Skyen stod/
Forgylte som en Lue;
Hver Spiir opreyste smukt sin Top/
Som ranke Ceder-Greene/
Den heele Stad blef muret op
Af idel hugne Steene;
De Murer rundt om Staden gaar/
Afpasset net og nøye/
Hver tredve Alen tycke var
Og syv-ti Alen høye;
Men alle Taarne i den Bye
Var tyve Alen tycke/
Og hundret Alne høyt i Sky/
Det var et Mesterstycke;