Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

c 73 fjerde mode, som kan paavises i denne dal. Men der er samtidig-.med modemes forandring foregaaet en til- bagegang i smagen, der ogsaa paa denne maade har an- ledning til at ytre sig. For kvindedragternes vedkommende, da ere disse, forsaavidt de i Gudbrandsdalen endnu bæres efter den ældre mode, i det væsentlige af samme art, som de øvrige i vort land. Derimod er den ældre brudedragt nu gaaet aldeles af brug. Denne var kun en ringe grad afændret efterligning af forrige aarhundredes mo- der og udmærkede sig ved sine fine .stoffe og brode- rier. Endnu forekomme enkelte af disse dragter fuld- stændig bevarede paa de større gaarde i dalen. Den samme brudedragt havde ogsaa fundet veien til de af- sides f]eldbygder, Foldalen og Solliden, fra hvilket sidste sted ialfald det meste af en saadan er bevaret. Ogsaa fra Foldalen haves en hel brudedragt. Ved disse drag- ter er der det samme præg af stivhed, som hviler over de fleste af det r8de aarhundredes moder; men de ere tillige meget elegante og kræve for at kunne bæres med værdighed, en betydelig naturlig eleganse. Maaske have de kun været benyttede af de rigere bondeslægter. Naar man ser en saadan dragt, faar man ialfald det samme indtryk, som ved mandsdragten, at det er de aristokratiske kredse mellem dalens bønder, som først have optaget dem, og fra hvilke de igjen ere gaaede over til at bruges af deres øvrige sambygdinger. Men her viser det sig endnu stærkere end ved mandsdrag- ten, at Gudbrandsdølerne mere have efterlignet de fremmede dragter end tilegnet sig dem og omdannet dem efter sit behov. For vor tids mennesker se disse drag- ter, baade for mænd og kvinder, mere originale ud end ɔ