Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I.i Det er en ikke sjelden feiltagelse, at der ikke findes liv, ikke udvikling i de tidsrum af historien, 1Wc1 mc1ɔj11 î1c11c 3HåJ(8 kan 1agucgcɔ. vîc1c11s1cä1bcc cx hyppig kun altfor tilbøielig til at fare let hen over store afsnit af den menneskelige udvikling. Men det er ikke rigtigt saaledes at gaa dem forbi, fordi man ikke straks kan øine livet og dets ytringer. Historie- forskeren vender sig ganske vist uvilkaarlig med sin sympathi fra et tidsrum, der kun synes ham at repræ- sentere nedgang og stillestaaen. Men denne ulyst til at sysselsætte sig med saadanne afsnit af et folks hi- storie, den maa overvindes. De ere ofte ligesaa lærerige, ligesaa betydnings- fulde, som de tidsrum, der kunne synes mere tiltalende for den nationale eller menneskelige følelse, og som derfor ogsaa hurtigere finde sine dyrkere. I studiet af en saadan nedgangens eller stilstandens tid vil man netop hyppig finde den bedste veiledning ved bedømmelse-n af et folks og et lands rette plads i historien og de sik- reste vink til at forstaa, hvilke vanskeligheder og hin- dringer det har at overvinde for at opnaa en ny vel- magtstid. Saaledes vil i mange tilfælde historikeren ved studiet af historiens dunkle afsnit se sig istand til at dømme klarere om de lyse. .