Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

64 – A dragt, saaledes at trøie, bukse og hoser er af et stykke vadmel, og skoene en hud, som bindes om fødderne, saa at ingen bønder i Norge have e1endigere klæde- dragt«, og om Vosserne. at de «have lige Saadan dragt, som de andre Horder, alene, at de ere sorte og der- ved distingveres fra Horderne, som alle ere hvide«. Denne beskrivelse kan neppe være ganske rigtig; den har selvfølgelig kun hensyn til den tid, da Holber selv levede i Bergen, altsaa slutningen af det r7de aarhun- drede, ikke til den, da han skrev sit nævnte verk. Heller ikke stemmer den af Holberg meddelte beskri- velse med de nyere tegninger, som haves af den dragt, der bares af Hordelændinger og Vosser, for ikke at tale om, at den maatte være høist upraktisk for et folkefærd som Strileme. Rimeligvis har den dragt, som Holberg har Seet, været en, der stod den gamle meget nær; formodentlig har den havt en kufte, der blot havde aabning i halsen og maatte trækkeS paa over hovedet, og derved er hans misforstaaelse op- staaet; ialfald kan den forklares paa denne maade. For øvrigt passer heller ikke den hvide farve synderlig for en befolkning, der næsten lever mere i baad end paa landjorden. I den første del af dette aarhundrede bare de fleste Striler en mørk dragt, med støv1er, vide benklæ- der og kufte, undertiden med sko og strømper. En dragt, der synes at høre til de mest antike, var den, der bares af befolkningen i egnen omkring Osterfjor- den. I denne vare korte benk1æder, en rød trøie og en hvid ytterkufte hovedsagen. Det er rimeligt, at der paa denne kant er fore- gaaet en stor omvæltning med dragteni aarene I7OO