Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-6a pragtstykker; men det viser sig da altid, at det er udenlandsk arbeide. Formodentlig have disse tilhørt officerer, der have boet i bygderne, eller ogsaa ere de komne ind ved kjøb fra en by. Rimeligvis skyldes det ialfald for en del den euro- pæiske mode, at den norske bonde efterhaanden lagde sine gamle vaaben til side. Der er ogsaa her side- stykker i andre lande, som ere aldeles tilsvarende til den udviklingsgang, som kan iagttages i Norge. Hvis man for øvrigt omkring i Europa havde ved- blevet med at bære vaaben, er der ingen grund til at tro, at disse netop skulde blive aflagte hos os. Nu ser man imidlertid, at der ellers i Europa er foregaaet en almindelig bevægelse i samme retning som den, der kan iagttages i Norge. Ved Europas første hoffer blev riddersværdet en paradekaarde; iNorge, som paa andre Steder, blev denne paradekaarde et nødvendigt tilbehør ved fornemme og rige personers stasdragt,“ og dette fandt igjen hurtig efterligning i landdistrikteme. I Thelemarken og Sætersda1ens fjeldbygder blev fædre- nes gamle sværd tilsidst kun benyttet, naar man bar brudgomsdragten, og forsvandt derefter ganske; Her, som ellers, viser det sig, at det tryk, der ligger i en almindelig tidsbevægelse, vanskelig lader sig modstaa. Det kan spores i stort,“ som i smaat, i ondt som i godt. Ganske vist er klædedragten, og hvad dermed staar i forbindelse, noget af det mindre, hvori man kan paavise ytringer af en saadan tidsbe- vægelse. Men det har dog sin store interesse ogsaa at iagttage den paa dette 1elt, og derfra kan man drage den mere vidtgaaende slutning, at ogsaa andet end disse rent ydre sæder og skikke har været underkastet