Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

57 en kortere ytterkufte. Til høitidsdragten hørte en rød flangje, hvorimod de længere og kortere kufter, som brugtes i Thelemarken udenpaa denne, neppe havde noget helt tilSvarende. Da der for Sætersdalens vedkom- mende neppe haves oplysninger om dragten fra tidligere tid end fra 177o-178o, kan der dog ogsaa i denne henseende tidligere have været en endnu større over- ensstemmelse med i Thelemarken. De figurer, der findes paa den gamle brugdestol fra Sogneskar i Valle, kunne ikke vel forestille bønder i det I6de aarhundre- des dragt. – Det er muligt, at den ældste af disse dragter, som blev baaren i Sætersdalen, er kommen derhen fra The- lemarken. Dog er det ikke nødvendigt at antage dette. Maaske kan man endog snarest gaa ud fra, at den almindelige indførelse af denne dragt i Sætersda- len er foregaaet aldeles uafhængig af enhver paa- virkning fra det sidstnævnte landskab, uagtet det paa andre felter synes, som om Thelemarken har øvet en betydelig indflydelse paa Sætersdalen og imange tilfælde bestemt den retning, hvori udviklingen af Sætersdølernes smag er slaaet ind. Dette sidste kan nemlig være af en forholdsvis ny datum, medens man tidligere kan have været mere selvstændig over- for paavirkningen østenfra. At trænge dybere ind i disse forhold og dømme om dem med fuldstændig sik- kerhed er for øieblikket ikke muligt. Men medens man nu maa nøies med at se paa disse forholdi deres almindelighed og at udlede almindelige Slutninger, som ikke altid kunne gjøre krav paa at være sikre, tør det haabes, at der med tiden vil blive anstillet nærmere undersøgelser, som kunne kaste skarpere lys over det