Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C Forta1e. I sidstafvigte April maaned holdt jeg i universitetets festsal en række popu1ære forelæsninger, hvis indtægt var bestemt til erhvervelse af gjenstande, der kunne belyse vor bondestands kultur-udvikling i de sidste aarhundreder. Disse samme forelæs- ninger udkomme nu i t1ykken i en noget omarbeidet skikkelse, forat honoraret for dette skrift kan anvendes til en fortsat ind- samling af lignende gjenstande, fornemlig §aadanne, som efter planen for universitetets samling af nordiske oldsager og kunstin- dustri-musæeti Kristiania ikke kunne finde plads idisse samlinger-. Til dem maa navnlig henregnes vore ældre dragter, af hvilke det allerede har 1ykkets mig at redde et stort antal fra de mest for- skjellige dele af landet. X Kristiania den 25de September 188I. Dr. Yngvar Nielsen.