Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

48 forsøge en gruppering af alle disse norske national- dragter, vil det maaske være hensigtsmæsSigt at be- tragte –dragterne fra Kristianssands stift –i dettes nu- værende udstrækning – som en stor gruppe. Dernæst kan man opstille dragterne fra Bergens stift som en samlet gruppe for Sig. De øStlandske dragter frembyde derimod saa megen forskjel, at der for disse maa op- stilles ligesaa mange grupper, som der er store dalfø- rer. Derefter kan den sydlige del af Throndhjems stift tages under ét. De derværende dragter danne en egen gruppe, der slutter- sig nær til Østerdalen og Gudbrandsdalen. Som en sidste gruppe kan man en- delig opstille dragterne fra Namdalen Nordenfor dette dalføre kan der neppe tales om egentlige nationaldragter. Inden hver af disse grupper findes der mange lig- heder og tildels nogen forskjel, men 1ighederne ere dog overveiende, Saaledes at det bliver berettiget at lægge dem til grund ved en inddeling af vore ældre dragter fra landsbygderne. “ “ Disse dragter have forholdsvis længe været gjen- stand for megen opmærksomhed. Ligefra begyndelsen af dette aarhundrede har der været udgivet hele ræk- ker af saadanne i tegninger af meget forskjelligt værd. De ældre af disse have i mange tilfælde afgivet origi- naler for de nyere, hvis historiske paalidelighed af denne grund ofte maa sættes temmelig lavt, da det ikke oplyses, at vedkommende dragt kunde have væ- ret aflagt en menneskealder eller mere, før den blev aftegnet. I mange tilfælde have tegneme ikke engang seet den drag1, som de have udgivet for at være en norsk nationaldragt. Af denne grund blive adskillige af vore kilder for en undersøgelse over de ældre norske