Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/152

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

o I52 oldsager har der fra langt tilbage været en egen afde- ling, der omfattede gjenstande fra nyere tid, og som stadig er bleven forøget. Allerede i de første aar, efterat Dr. HaZelius havde grundlagt sin samling, be- gyndte ogsaa professor L. K. Daa at indlemme norske gjenstande i universitetets ethnografiske samling, og da kunstindustrimusæet i Kristiania oprettedes, blev der ved dette ligeledes anlagt en afdeling for norsk folke- industri. Saaledes er der – bortseet fra hvad der er indkommet til Bergens musæum – i dette øieblik red- det meget. Men dette er ikke“nok. Dr. HaZelius fortsætter fremdeles sin virksomhed med at samle norske gjenstande fra ældre og nyere tid. I KenSingtonmusæet er der allerede “ind1emmet mange saadanne, og dettes agenter fortsætte maaske fremdeles sin virkson1hed. Paa mine egne reiser har jeg blandt andet truffet en mand, af hvis optræden jeg lik det bestemte indtryk, at han var Samler for et ame- rikansk musæum. I sommeren r88o er der i Norge, som det synes, endog med norsk bistand, indkjøbt mange gjenstande, der skulle indlemmes i den ethnografiske afdeling af det nye TroCadero-musæum i Paris, og paa samme maade har der i Norge været samlet for det ethnografiske musæum i den franske by Douai. Ende“ lig er det ikke umuligt, at vi i den nærmeste fremtid ville faa se en ny indsamling begynde til fordel for det nye folkemusæum, der paatænkes oprettet i Kjø- benhavn.. Den nylig udstedte opfordring til at yde bidrag til dette er nemlig opfattet i saadanne udtryk, at den ialfald ikke forhindrer dette musæums besty- relse fra at udstrække sin virksomhed ogsaa til Norge. Hertil kommer endnu den konkurrense, som der