Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/145

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I145 c C have vist sig meget paalidelige. Men disse ere ikke ældre end fra det 16de og 17de aarhundrede og angaa udelukkende personer og begivenheder i de bygder, hvor de endnu leve paa folkets læber. Idet hele maa antages, at hvad vi nu have levnet af historiske sagn, er opstaaet efter reformationen, og at det altsaa er til denne nyere periode, at den mundtlige overlevering hos almuen er –knyttet. “ Vi komme saaledes paa alle kanter tilbage til det samme, at der hos den norske bondestand har været en udvikling, om end en ubevidst, langsom og uregel- mæssig. Det gaar med den ublandede overlevering, man har villet hævde for vore bønder,„ som med den betydelige ælde, der ofte tillægges det høiere engelske aristokrati. Det er jo nu bekjendt, at dettes fleste slæg- ter ere af en forholdsvis ny oprindelse, og at kun et par“af disse kunne bevise sin tilværelse som anerkjendt adel uafbrudt nedover fra det r3de aarhundrede. I det, som man kan kalde den norske bondestands over- levering, er der ogsaa overmaade lidet, som stammer fra det 13de aarhundrede. Men det, Som her netop faar den Største interesse, er udviklingen, der stedse har gaaet fremad fra gammelt til nyt, og denne er dog noget helt andet end det, som maa opgives med paastanden om den ublandede norske tradition fra oldtiden og middelalderen. “ Vi have i denne undersøgelse kun leilighedsvis havt anledning til at dvæle ved befolkningen i de bygder, som ligge søen og byerne nærmest, eller som have havt andre betingelser for at kunne tilegne sig det nye med stor hurtighed og lethed. Det er imid- lertid hos denne del af vort folk, at konsekvenserne Dr. Nielsen: Bondens kulturudvikling. I0