Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

r41 der, Saaledes at det især har været dem, som have foresvævet hin tids digtere og filosofer. Men de vare imidlertid en helt anden slægt end beboerne af an- dre bygder, som dog med samme ret kunde gjøre krav paa at betragtes Som repræsentanter for den norske odelsbonde, og det var derfor ingenlunde berettiget at danne idealet for den hele befolkning efter de forhold, som kunde træffes i en enkelt dal. Om det i vore dage er vanskeligt at danne sig en aldeles rigtig mening om vor bondestands nuværende kulturstandpunkt og tænke- sæt, var det for 1oo’aar siden endnu meget vanskeli- gere at erhverve sig de nødvendige forudsætninger for en saadan, og det kan med fuld sikkerhed paastaaes, at der paa den tid kun havdes saare lidet begreb om, hvad det virkelig var, som man besang og saa op til med stolthed. Nu, da forholdene have klaret Sig, kunne vi ganske anderledes dømme om, hvad der virkelig var berettiget i hine vore forfædres følelser, og se, hvad deraf er blevet følgen. Det uklare bundfald eri tidens løb blevet afsat; men naar man nu erkjender, at den hele retning har havt gode virkningen kan dette ikke fo“rhindre, at vi ogsaa maa mindes, hvorle- des forholdet var, forinden bundfaldet var udskilt. Af hvad her tidligere i disse forelæsninger er paa- vist, vil det fremgaa, at der til samme tid har været forskjellige perioder af den almindelige europæiske kul- tur, som virkede paa Norges befolkning. Hvis f. ex. aaret I75O tages som udgangspunkt, saa kan man be- tragte det som sikkert, at de klasser af samfundet, som havde den bedste anledning til at følge med-sin tid, paa det nærmeste vare ligesaa langt fremme, Som folk i lignende stilling i Nordeuropas øvrige lande, selv om