Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ III ser“szg af deres magt og vælde. Aa I7(S’(S’». Paa Lillebroten i Øksendalens prestegjæld er der bl. a. tre bo1ler, paa hvilke følgende indskrifter ere malede: I. »Z)rik til maade og órng.forstand, om Du vil leve som kristen mand«. 2. »]()“ære, snille mor, gaa til 9lletenden og denne skaal .fnldtappe. )Yeg skal kysse Dog og klappe. Zó’Iǫ». 3. «Í7eg óeder god’ venner her ndi mit lag. 7eg slukne vil ter- sten paa Eder idag med sandhed og glæde og venners óehag1–. I(S’I7«. Kun naar drikkekarret er ganske lidet, er det muligt at drikke umiddelbart deraf. I almindelighed ere saavel bollerne, som øserne ogtrøiSerne af en saadan størrelse, at de ikke kunne føreS til munden, naar de ere fyldte med øl, og derfor svømmer der gjerne i dem Smaa kopper, Som man kan drikke af. “Paa disse kopper kan der iagttages en bestemt udvikling, idet den ene sort har udviklet sig af den anden i en tydelig ræk- kefølge. Nogle af de ældste drikkekopper, der nu ere bevarede fra tiden efter reformationen, ere rimeligvis to, der i I87() og I88I fra Thelemarken ere indkomne til universitetets samlinger. Den ene af diSse, der under bunden har en indskrift, hvori forekommer aars- tallet I6I2, maa saaledes i det seneste være fra dette aar, men er Snarere endnu ældre. Den findes gjengiven paa tegningen s. II2. Den viser en lignende overgang fra de ældre til de nyere forn1er, som kan iagttages paa mange andre gjenStande. Den anden kop, der er noget større, maa være omtrent fra samme tid, men er ikke saa godt vedligeholdt; i sin form og stil er den aldeles overensstemmende med den første. Senere er der her foregaaet len fortsat udvikling, “‘ ǫ