Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

IIO – malet en 1jeldbonde, findes ogsaa fremstillet en officer, en prest og en kjøbmand; og over disse læses følgende indSkrift, der har hentydning til hver af deres sam-g fundsklassers syssel og stilling: «Min stand strider for riger og land, og min beder .for land og hver stand; vor nærer og beriger land og mand, og kons .faar trælle udi alle land». Denne bolle har endnu en anden indskrift, der lyder saaledes: «Her drak nogle af mig inat; de glemte at baade skreppe og kat; de gik ned paa denne jord,“ endnu stander jeg fuld paa bord hos Sigurd Knudsson. I7öj». Paa en ølbolle fra Helle iHyllestad Sogn i Sæters- dalen, der har aarsta11et 173() udskaaret under bunden, læses om den indre rand: «7eg staar for Dig som en siye, drik af mZg, det er min vilje. I7–g “;1», og om den ytre: «j)ffeg staar for Dig som en siy“erne. Drik af mig .?Yeg vil det gjerne». Paa en liden ølbolle fra Thelemarken læses: «Mzg –faar Du fuld og mere ei; naar jeg er tom, da gaa Din vei». En indskrift, der læses paa en stor ølbolle fra samme landskab, minder om en af de foregaaende: «Der var en mand hos mig inat; han glemte igjen baade kandsker og lzat. Han kunde ei staa paa denne jord; men jeg kan staa med ol paa bord». Paa gaarden Snøva i Sundalen findes tre boller, Om hvis rand der staar følgende indskrifter: 1. « To kara lzit aa bær mæ .fram aat gubben uti gaahla. Naar æg e j’uld, e aare godt aa bygge gurt i staalzla». 2. «.7eg er en bolle vel jrom, bedre flild end tom; paa bordet er mit rom. Gud ved sin naade jrom. I(?2O)). 3. «Godt al og brænde- vin skal stærke kjæmper fode, endskjont dem ro-