Side:Snorre Sturlasøn - Kongesagaer (Storm 1899).djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Bnorrc .Sturlafonsss Xcimct og Skrifter. ln 5 (0 fitting w ^vafdUdft af £«orrc$ ^ottejefagaer. (i. ©norreé Setmef. 2. .f>ané Sfriftcr 3—4. 5?aanbff rifter, Ubgaocr oa Dwrfattetfcc af jtoujjcfaaacrnc.) . @norre ©turlaføn £ørte tit ett mægtig J^øtobingjflegt paa lljføtaub, f° m regnebe flere anfete (Stormccnb fra ætbre tb blanbt fine §orfæbre. ©tegtcne maublige 9ceffe fjenbee: fun i f ieb, og førfl (Snorres ^arfaber, "Sorb ©ileføu, naaebe op blanbt ianbets Jpøvbinger, ©oberne; men 3ørb8 9)?ober »ar Xatterbatter af Jpatbør (Suorreføn paa #jarbarf)olr (omtalt (Sibe 46^), og lian fei» »ar gift meb en Xitterføns=fønnebatter af famnte Jjalbor og arttebe bermeb (Snorrungernes ©øborb (opfalbt efter Jpalbors §aber (Snorre ©obe, omtalt Sibe 4 og 315). Sorbei Søn Sturla 'Sorbføn paa Jp»amm eder J?»amm = (Sturta (jzbt 1 1 1 >- f 1 1 8 3) Utv „<Srurfungerne8s" gaber tteb fir ©iftermaal meb ©ubnn ^abfarsbafter, forn paa (ln $aberø Sibe flammebe fra ben berømte Sfalbefamitie 9)?r/re=m<cnbene ((Egil Sfallagrimføng og (Einar Sfuleføne< 2£r) og gjennem fin §armober fra ben berømte iofctcerbe og Sfatb, 2D?arfuS Sfjeggeføn. Sturla fTilbres forn f tog og liflig, faabmunbet og urolig, tøetmgjerrig og magtføg; r;an flra-bte im - ig at fomme i feiret feb at blanbt flg i aUt offentlige Sfribigf>eber, iw alfib paafarbe meb at vette flg tub paa anbre Jpør-binger, men ogfaa atfib rebe til at f)ja:lpe flue unbergmne Singmceub for berr-eb at ffaffe flg Ttnfeelfe. fpaa |lne gamle X^age forn Ijan i Sfrib meb en mægtig ^Veff og Jfjøttbing, <paal Sålveføn paa £Kei?fjaf)olr, men ber forn £an tilfort, t ianbete moegtigfle og fornemffe 93?anb, 3°« ioftføn paa Obbe (omtalt Sibe <; 78 og 649), tog fig af <paal og ffaffebe f)am DCet (1 181). Xet »ar for at forfone Sturla meb Sfleberlaget, at 3°" fitbøb ©turta at foftrt faites treaarige Søn Snorre, — en Jpa-ber, forn Sturla fanbf meget fmigrenbe, og forn fni)ttebe §orbinbelfen mellem Obbeoetten og Sturtungerne. £>a Sturfa bobt i 1 1 8 3, belfeet Ijanes ©øbø metlem fjanø tre Sønner; be to cctbre, Sorb og Sigwat, overtog flrar fin Xel, mebenø ben femaarige (Snorre flf flu 9)?ober til Sormimber, og (Snorre ble» gjennem fin Opwerf fcos flu ^oflerfaber. 3 0U ioftfønø ©aarb Obbe (paa Snbtanbef) t-ar etfTags Sentrum for ben istanbfTe 3>a netfe ni