Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
XLVI


heimatt, gikk han uppi Aasen o fann Bjølludn, der som Uppdølen hadde sagt.Tyskeklukkaren.


Sidst i Dansketi’enn fingo me ein tysk Klukkar, som eitte Kjørner. Rarar Kar, en de va, ha vel alder vøre her i Bygdenn. Han va no inki noko tes, anna en te o reka ikringo Gardadn o eta o drikke o veime[1]. Inki va han go skjøne heldan, o mangei Herme e de ette hono. I dei Ti’enn va de Skikk, at ner Følke skulde fram te Altars, sto Klukkaren i Kordørenn o rofte dei fram ette Navne, ein o ein. Men ner Kjørner skreik, va de ’ki greidt o kjenne att Navne sitt. O inki va de gødt vera stø heldan, so ein inki log. Barbro Bjellbøle vart te „Perepore Pelepøle,“ Synnev vart „Sennep,“ o soleine heile Vegen. Han heldt i lang Ti te i ei gamal liti Stogo burtpaa Neste. Der laga han se te ein liten Hage, som han rota o stelte me ra’e, ner han va heime. Han hadde ingi Krøtør, o soleine va han ibeit te Hevd aat Haga si. Men han va likesom Gjeite. De fyste han gjorde te kor Mørgo, ner han va uppstandin, va de, at han gikk bakum Huse, der saago dei han gikk paa Knjøno o plukka Mannel..t i Natthuva si o bar burti Hagin sin. O so manga Natthuvo fulla ønna han taa di Slage um Aare, at Hagin vart vel hevda. Han dyrka Kaalrot o Gulrot o Næpo. Han va ogso den fyste som dyrka

  1. vima, kvema, jf. gamaln. hvimsi og hvimleiðr og engl. whim.