Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/145

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
85

totte e va myki Moro, før di kor skulde fraiste um han orka lyfte ho upp i Munnen me ai Hønd aa drikke taa henne, før ho va mett me Øl. Alle roynde se de meste dai orka, me, de va ’ki mair ell ain Mann, som va go te drikke taa henne.

Møkjal. Men du, va du inki go te gjera de?

Sjugurd. Nai, e vann inki mair ell lyfte ho upp ifraa Borde lite Grann; elles vilde e ’ki helde royne me. Men de vart ai gjøle Moro; de sto ai Kjering attafør aa saag koss alle fraista; ho gat inki men kom fram aa tok Troyse me ai Hønd aa drakk aa sende Manne sino som sat der. Me sette slike Augu paa hona; ho saag inki so sterk ut. So soto me der me di ait Bel; derme kom hin Kjellarmannen me ain Brennevinsbutill aa sette se te skjenkje uss kor vaar Dram, aa so sette han de te dai gildaste Manne, som sat der, at han skulde skjenkje som han vilde. E tenkje de va umkring Me’naatte, daa sa’e Kjømaisteren, at han vilde be’a Farvæl; daa me sogo, at han takka før se, sto’o me alle upp snøggt, aa den aine ette dai are tok te aa be’a vælleva, te de va raist altsama, so Gardsfolki fønge leggje se. Um Morgonen kom de ain aat dai Garde der e laag, aa e me hino Fremandfolki vorto attebedne so væl som alle som hadde vore der fysste Dagen. Umkring Dugurdsbel komo me der atte aa vorto væl fagna me Øl aa Brennevin. So gikk de daa me godt Tal aa Svall ait Bel, so skulde me te Bords, fysst alle Fremandsoik aa dai gjævaste taa Bygdafolki. Borde va daa sett atte me Mat.

Møkjal. Men koss hadde de se, va de daa sama Maten som fysste Dagen?