Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
55


Nætadn laag han aa trætta me se sjøl, snupt som hadde hatt ait Menniski aa trætta me. Men ai Naatt imot Dagi va han utkomin or Fjøse, aa den Bonde va komin te hono aa vilde taka han. Rabben ropte paa Hjølp, so Folke kom ut, aa daa sogo dai at den Vonde hadde faatt Rabben so høgt i Vere at han va jamhøgt me Laavetaki. Dai maatte daa te hjølpe hono, aa endele føngo dai han ut or Klono paa dai Ljøte. Rabben fortalde daa, at han hadde løyst den Ljøte, aa han hadde kome so stums paa han, at han inki fekk Stundi te binde han atte.Trøllkønudn.


Um Jonsok-Kvelden sku alle Trøllkønu samlast fraa alle Sokno, aa daa hava dai me se Trøllkattadn sine. Samlage møtest gjednast ve Huvukyrkja te aa samraa’ast me korare, ko stor Krinsill kor taa dai sku hava te aa trølle i den Sumaren, aa so te aa kvaikje Trøllkattadn sine atte ette Vetretvala[1]. Te desse Kvaikingenn ha kor Trøllkjering gjoymt litevætta taa Brøe aa Vine, som ho fær nær hona gaar te Alters, aa dette giv hona Trøllkatte sino; men fysst ette at hona ha signa aa mulla paa de noko Ord. Nær dette e gjort, tek kor Trøllkjering fram sin Sopelime, aa so set hona se paa Limen aa Trøllkatten attafør henna. Derette seta dai te gaule aa se’a uti Vere solaise: „hiss hai te Hekkenfjell,“ aa me di sama rie dai tvert over Kyrkja aa kverve burt før Augo paa dai, som ha

  1. Tvale-, = Dvale.