Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

derved, at Hr. Prof. Westergaard har udgivet en Kortfattet Sanskrit Formlære, og en Sanskrit Læsebog med tilhørende Ordsamling, Kjøbenhav 1846. 8vo. Denne grundige Kjender af Sanskritsproget har ogsaa i en Afhandling, „on the connexion between Sanscrit and Icelandic[1] givet en fortrinlig sammenlignende Oversigt over disse Sprogs Lydlære og Declinationer.

Hvormeget Lys end den hidtil bearbeidede Deel af Sanskritliteraturen kan kaste over vort Oldsprog, vil dette dog komme til at skinne endnu klarere, naar Vêdasproget bliver mere behandlet; thi allerede hvad deraf kjendes, viser et nærmere Slægtskab med vort Oldsprog end den hidtil fortrinsviis behandlede sildigere Sanskritliteraturen. Jeg kan i denne Anledning ikke undlade at henlede Opmærksomheden paa en paafaldende Lighed i Anordningen af Jâska’s Commentar over Vêdaerne og af den yngre Edda, samt Skalda eller Skaldskaparmel. Denne indeholder nemlig hovedsagelig en Opregning af Navnene paa Guder og allehaande Gjenstande, saasom Jord, Luft, Guld o. s. v. tildeels med tilføiede Forklaringer og Bevissteder af Digte, hvori Ordene bruges, tildeels uden anden Forklaring end et i Spidsen stillet Hovedbegreb; ogsaa Homophoner med forskjellig Betydning opregnes. Hermed sammenligne man hva der berettes om Jâska’s Commentar, bestaaende af to Dele, Nighantu og Nirukti.[2]Nighantu, siger Kuhn, bestaaer af 5 Capitler, af hvilke de første indeholde en Samling af synonyme Udtryk for Begreberne Jord, Guld, Luft o. s. v., det fjerde Capitel stiller i fire Afsnit 320 Ord efter hinanden uden nogen Bemærkning, og det femte indeholder i fem Afsnit Navnene paa Guderne eller sadanne Gjenstande, som i Vêda’ernes Hymner blive paakaldte“....

Om Nirukti eller Nirukta beretter han, at de tre første Afsnit ere af

grammatisk Indhold, men de fjerde indeholder Ordforklaringer, hvori Forf.

  1. Den findes i Mémoires de la société royale des antiquaires du Nord, 1840—43, og er oversat i Hoefer’s Zeitschrift für Wissenschaft der Sprache, 1 B. S. 117 flg.
  2. Dr. Kuhn, über Nighantu und Nirukti —i Hoefer’s Zeitschrift für die Wissensschaft der Sprache, 1 B. S. 140 flg.