Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

nes en meget betydelig Aarrække, tør Sammenligningen være tvivlsom. Utvivlsomt er Slægtskabet med det zendiske jâre, Aar, ifølge Lassen og Burnouf.[1] Dette er maaskee igjen beslægtet med अव्द, avda, m, eller उर्व्वट, urvvaṭa, m. a year. En mærkelig Levning af den ældre Benævnelse paa Aaret haves i det hindust. تيورس, teoras, the third year past or to come, hvori te er en Forkortelse af tri eller tre (hindust. tin), og er synes at betegne Begreber Aar.

æfi, f. Levetid, Alder; sml. आयु, âju, m n. age, duration of life.

ølld, f. et Aarhundrede; alldr, m, Alder; elli, f, Alderdom; sml. वृद्ध, vṛdd῾a, mfn, old, aged, ancient, it. heaped, accumulated; sml. urdr, m, en stor Mængde.

mánaðr, m, Maaned, af máni, m, Maane; sml. भेन, b῾êna, m, the moon; मास्, mâs, m, the moon, a month = det zend. 𐬨𐬃; mâo, i Ace. mâonhem.[2]

goi, f, Navnet paa den Maaned, da Solen gjennemvandrer Fiskenes Tegn (den 2den Maaned), synes at staae i Forbindelse med गो, , m, a bull, the moment of the sun’s entering Taurus, det vil sige Begyndelsen af den anden Maaned efter Hinduernes og andre gamle Folkeslags oprindelige Aarsberegning, fra Foraarsjævndøgn. Tør vi nu antage, at vore Forfædre have havt samme Udgangspunct for deres Aar i forhistorisk Tid, kan goi betegne den anden Maaned; og fra den Tid Aarets Begyndelse flyttedes til Midvinter, er Navnet bleven beholdt for den anden Maaned, uden at dets oprindelige Betydning er bleven paaagtet, ligesom omvendt Romerne beholdt Navnene september, october, o. s. v., uagtet disse ved den julianske Kalendes Indførelse vare blevne til niende, tiende o. s. v. Maaneder.

dagr, m, Dag, har kun Begyndelsesbogstavet tilfælles med द्यु, dju, n, a day; men da य ofte svarer til g i Oldnorsk, synes det at være Slægtskab tilstede, ligesom og med दिवस, divasa, m. n. a day, som i Pali er bleven diaho.[3] Ogsaa अहन्, ahan, m, a day, har Lighed med det Oldn., naar man turde antage, at d kunde sættes foran som et mindre væsentligt Bogstav. dagan, f. Dagning, Dagbrækning, alutter sig i saa Fald med Lethed hertil. Sml. endvidere. दह्, dah, to shine, hvoraf दग्धा, dagd῾a, f, the quarter, where the sun is observable. Blandt de enkelte Ugedages Navne vil jeg blot nævne, at Onsdagen kaldes बुधवार, bud῾avâra, Budas Teus, Gang eller Dag; hindust. blot. بده, budh, wednesday; hvoraf attes sees, at Odin

  1. Zeitschr. f, d. M. d. M., B. 6 S. 85, og Yaçna I, 36.
  2. Bopp, vogl. Gr. S. 54.
  3. Burnouf et Lassen, Essai sur le Pali, p. 165.