Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


usli, m, Ild (poët.); sml. उष्, us̔, to burn, hvoraf उषप, us̔apa, fire, उष्ण, us̔ṇa, adj. hot, warm.

eisa, f, Ild = अशिर, âs̓ira, ell. ईषिर, îs̔ira, m, fire.

fastr, m, Ild; sml. भसद्, b῾asad, f, the sun; भस्, b῾as, to shine.

kindir, m. Ild; sml. चण्ड, ćaṇḍa, adj. hot, warm, चण्डना, ćaṇḍanâ, f, warmth.

log, n, eller logi, m, Lue; sml. लुज्, luǵ (eller लुजि, luǵi), to shine; Hindust. لو, lau, the flame of a candle, لوکھ, lukh, a flame.

brimi, m, flammende Ild; sml. भृमि, b῾ṛmi, a whirlwind, an eddy, a whirlpool (efr. brim, Brænding), af भृम्, b῾ṛm, to turn round, to be unsteady or unfixed. Altsaa egentl. en Benævnelse paa Flammen, sigtende til dens Flagren og Hvirvel.

duni, m. Ild (poët.) = धुवन, d῾uvana, m. a title of Agni (fire, always associated with the idea of the deity preciding over it, and who is worshipped of the Hindus); e. धू, d῾û, to agitate, hvoraf ogsaa धून, d῾ûna, adj. distressed by heat or thirst. Sml. ogsaa दव, dava, m. fire in general = دون, duen i Hindust. Beslægtet hermed er tundra, at brænde, tundr, en Brandpiil; hind. تند, tund, hot, pers. تندور, tyndur, et Fyrbækken.

varmi, m. Varme, kan paa den ene Side sammenlignes med घर्म्म, g῾armma,[1] m. heat, og paa den anden Side med उष्म, us̔ma,[2] m. heat, hvortil derhos slutter sig erna, at opvarme, medens hrymr, m. Ild, er beslægtet med det første, og med ग्रीष्मा, grîs̔mâ, hot.

hiti, m, eller hita, f, Hede, Varma, = इद्द, idda, n, sunshine, light, hear.

hlá, smeltes, tør; krap, m, halvtøet Sne; lin, n, Tøe. Sisse Ord slutte sig deels til स्रै, srâi, to melt, to liqvefy, deels til ली, , id., hvoraf लीन, lîna, melted.

þá, f, optøet Jord; þeyr, m, Tøveir; sml. दु, du, to hear, दव, dava, ell. दाव, dâva (i Pali og Prakrit tava), m, heat, दह्, dah, to burn, pers. تاو, tâo, heat; hertil slutter sig ogsaa dás, m, en Praas; (og praas lader sig igjen udlede af प्रुष्, prus̔, to burn, hvoraf प्रोष, prôs̔a, m, burning).

bál, n, et Baal; sml. भाल, b῾ála, m, light, lustre; peng. वाल्, vâl, to kindle a lamp.

gneisti, m, Gnist, synes at komme af det ovennævnte अग्नि, agni, Ild, ved Aphæresis af Begyndelsesvocalen, og Tilsætning af Afledsendelsen sti. — Af samme Oprindelse er formeentlig egna, opirre, altsaa egentl. gjøre heed.

  1. Bogstaverne g og v ombyttes i mange Sprog; Exempler ansees overflødige.
  2. Slægtskabet mellem r og s er ogsaa erkjendt og af Flere behandlet, f. Ex. af Bopp. verg. Gr. S. 21—23. Gram. Hag. Sanscr. S. 45.