Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

og pers. گردا, girdâ, a circle, a ring, round; hind. گرداوا, girdâvâ, a patrole, pers. گرد, gyrd, fortis (Meninski).

verðung, f, kongelig Livvagt, er maaskee blot en Afændring af foregaaende, eller at sml. med वारण, vâraṇa, n, defence, protecting, guarding.

firar, fyrðar, pl. Krigsfolk; sml. वीर, vîra, m, a hero, a warrior, a champion.

tirar, eller tyrar, pl. tappre Folk, udledes formeentlig af tyr, Nordboernes Krigsgud, hvoraf Tirsdag, dies Martis, har sit Navn; sml. चर, ćara, m, the planet Mars.

beimar, pl. Krigere, Stridsmænd; भीमर, b῾îmara, m, war, battle; e भीम, b῾îma, fear.

gotnar, pl. raske Krigsfolk; sml. योध, jôd῾a, m, a warrior, a soldier, a combattant, e युध्, jud῾, to fight.

skatnar, pl. Kongens Drabanter; see ovenfor skati, hvortil kan føies क्षतृ, ks̔attr, m, a charioteer, a doorkeeper, a porter; क्षद्, ks̔ad (sautra root),[1] to screen or defend.

bragnar, pl. Krigsfolk, if. Skálda, af brági, see ovenfor. Da Ordet ogsaa betyder Folk i Almindelighed, tør det staae i Forb. med det hind. برگ, barg, an assembly of people of one class.

3. Kamp, Slag.

folk, en Krigshær, hvoraf fylking, Slagorden, see ovenfor S. 15.

bøð, f, et Feldt- eller Søslag; sml. वुध्, vud῾, to hurt, to kill.

guður, f, et Feldtslag; sml. युध्, f, jud῾, war, battle.

hilldur, f. Krigens Gudinde, 2. et Feldtslag; see ovenfor hilldir, S. 21.

andþveiti, n, Angreb, Kamp, sammensat af and, imod, = अन्ति, anti (αντι), præp. obsoleta: ante, og þveiti, der synes beslægtet med तुड्, tuḍ, to pull to pieces, to hurt or kill.

barátta, f, Kamp, Slag; beria, at slaae; sml. बर्ह्, barh, to kill or hurt. Nogle Forfattere have oversat mahab῾ârata, Navnet paa det største indiske Epos, ved den store Kamp; men, uagtet भारत, b῾ârata, betegner den Kamp, som i dette Værk skildres, tød det være tvivlsomt, om det kan sammenlignes med det oldn. barátta, da hiint vel nærmest kommer af भरत, b῾arata, en Rhapsodist, en, som reciterer Digte efter Hukommelsen, en Barde.

skilmast, fægte for Øvelse, (fransk escrimer); sml. श्रम, s̓rama, m, military exercise; e श्रम्, s̓ram, to be wearied, see ogsaa skálm nedenfor.

valr, m, de Faldne (i et Slag); sml. वेला, vêlâ, f, easy and sudden death.

  1. Sautra kaldes en Rod, naar den ei forekommer som Verbum, men blot viser sig i deriverede Nomina.