Side:Söedyrenes Naturhistorie.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
27
 

Dyr i naturlig Störrelse; Fig, 15. et enkelt frit Dyr i naturlig Störrelse.


8. Lecythia brevicornis. mihi.

Det er kua midlertidig, at jeg under dette Navn x ) opftiller et Dyr, fom indtil videre kanftaae i Nærheden af Tubularia, da jeg maa tilftaae, at det endnu er mig temmelig morkt, hvor det rig tigft bor ftilles hen» Dengang jeg havde Dyret le vende, kunde jeg, formedelft anden Befkjæftigelfe, ikke underfoge det faanoie, fom jeg onfkede; imid lertid vil jeg korteligen befkrive, hvad jeg bemær kede. Det blode geleeagtige Dyr er udentil omgivet af et cylindrifk, membranoft, paatværs noget rynket eller ujævnt, übevægeligt Ror, Dette fidder med fin nederfte Ende faft; i den overfte Ende er det derimod aabent, eg derudaf feer man Polypen kom me frem. Denne fidfte er flafkedannet eller neden* til bredere og oventil fmalere. Midt paa den over fte Ende fees Munden, fom er en' liden rund Aab ning. Omkring den fidde Folehornene, 20 i Tal let, i en enkelt Rad; de ere kor te, forholdsviis no get tykke, trinde, famt i Enden lidt tyndere end ved Roden, Rorets Farve er fmudfig gr6'n og uigjennemfig tig, Polypens derimod hyalin med et lysrodt An ftro'g; Munden og Spiferoret, der gaaer midt ned igjennem Legemet fra Munden af, ere morkere rode.

  • ) Dannet af Lecythus, e*i Krukke eller Flafke, ferme

delft Polyphovedets Form.