Side:Söedyrenes Naturhistorie.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
15
 

Vi see altsaa her et Dyr, der ftaaer midt imellem eller gjor en tydelig Overgang mellem begge Slæg ter. Kanfk.ee ogfaa at Cuviers Slægt Polycera burde udgaae, og man, fom Blainville gjor, kun de regne den fom en Underafdeling af Doris» Polycera dubia. corpore fupra tubercu lis prominent|£fimis ? in utroqve latere bran chiarum fetis vej. appendieulis aliqvot bre vibns craffis. Tab. 2 . Fig» 5. vifer Dyret oveijfra, forftorret. Den underftaaende Streg vifer den naturlige Stor. relfe* Fig, 6» en Gjelle, forftorret.


6. Doris muricata? Müll.
O. F. Müll. Zool. dan. 3 Fasc. Pag. 7. Tab. 85, f. 2. 3. 4.

Paa anfdrte Sted har vej Miilter allorede be (lcrevet og af bildet denne Doris; rtfeli 1 den færde les korte Befkriveife mangle flere D«tailler, der ere aldeles nodvendige at vide Befked om, for man kan figes behorigen at kjende Dyret og med Sikkerhed tor opfore det i Syftemet. Saaledes taler Muller intet om Anus, intet om Gjellerne, fom pleie at omgive denne; heller ikke findes disfe Dele i Af~ bildningerne iidtrykte, OgTaa ere Folehornene, hvis mit Dyr horer til farnme Art fora hans, urigtjgen befkrevne. Sildigere Forfattere have Alle udfkrevet Muller, da Ingen fiden ham har obferveret dette Dyr. En noiagtigere Befkriveife fynes derfor at være nodvendig. Legemet er aflangt, tilrundet i begge Ender, ovenpaa lidt convext, nedenumler iladt. Hele Kap pen er ovenpaa belat med ftore, rundagtige og me