Side:Söedyrenes Naturhistorie.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

9 Hydra og Corina, da den vifer den mefte Lighed med disfe tvende Slægter. Gen. Scyphistoma. Corpus gelatinofum, cv- lindricum, inferne attenuatum, bafi affixum. Os terminale, fcyphifor- me, retractile, tentaculis teretibus fimplici ferie coronatum» Spee. Sc. filicornb. tentaculis filiformibus tenuiffimis ultra 20. Tab. i. Fig. 3 . vifer dette Dyr fammentrukket, forftorret; Fig. 4. famme udftrakt, ligeledes forftor ret; Fig. 5. famme i naturlig Stdrrelfe; Fig. 6"» Munden fammenlagt, forftorret.


4. Eolidia verrucosa. mihi.

Legemet bos denne Eolidia er langt, fmalt, bredeft foran og bagtil ftærkt tilfpidfet, famt oven-» paa temmelig convext. Hovedet er befat med tven de Par Folehorn af omtrent lige Stdrrelfe. Disfe ere tynde, traaddannede eller noget tykkere ved Ro den og i Enden fpidfe, famt uringede. Det forrefte Par er fitueret yderft paa Hovedet, et til hver Side, og altfaa temmelig langt fra hinanden; det bagefte Par ftaaer derimod et godt Stykke længere bag paa Hovedet og ganfke tæt ved hinanden. Begge Par, færdeles det bagefte, kunne betydetøgéii forkortes, men dog ikke trækkes ind i Kroppen. Naar de faa ledes forkortes, lægge de fig i mange transverfelle Folder, og fee da ud fom om de vare ringede, hvil ket de alligevel flet ikke ere. Bag det fidfte Par Folehorn feer man Oinene i Forra af to meget fmaae forte Prikk er* Vel fy nes