Side:Om Myrdyrkning.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
43
Markens Inddeling.

Fig. 24. En mindre udtappet, afgrøftet og teiglagt Myr.
1. Hovedveite eller Afledningsrende; 2. Landveiterne; 3. Tværveite eller Nudeuelie;
4. Dugveiter; 5. Forpløininger, der bruges til at vende og tjere paa; 6. Teigene med smaa
Teigfurer. aa Havre; bb Vrak eller Træde; cc Rug; d, e, f og g Græs.

endnu optage en Huulveite i Midten af hver Dug; der vil da blive Huulveiter for hver 12te eller 24de Alens Afstand, og hele Myren bliver — hvis den ikke er for . stor og vid — et sammenhængende Stykke, paa de større Afdelinger nær, der skiller fra hverandre ved Hovedgrøfter eller Hovedveiterne, thi disse sjelden lukkes. Ved denne Inddeling oppstaar 14 noget saa nær lige store Duge, hvoraf 2 og 2 bruges sammen. De to Duge, som samtidig bruges til det Samme, kunne enten tages i een Længde, paa begge Sider af Hovedveiten, eller jevnsides som paa Ridset, og dette sidste vil i de fleste Tilfælde være det mest bekvemme og det, som sparer det meste Arbeide.

2. Rodhugning.

Dersom Myren er dækket med Skov, saa maa den hugges ned og skaffes bort, hvilket hjælper til at tørke Myren ud. Denne Hugst bør imidlertid være en virkelig Rodhugst eller foregaa i Forbindelse med Rodhugningen, thi det bliver da saameget lettere at faa Rødderne op med det samme. Naar Træerne falde for Rodøxen, pleie de neemlig i sit Fald at oprive vidtstrakte Rødder