Side:Nye testamente (1889).djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest7 Jesus sagde til honom: „Det er atter skrivet: Du skal ikkje freista Herren din Gud".
8 Djævelen tok honom atter med seg uppaa eit ovlege høgt Berg og fynte honom alle Heimsens Rike og deira Herlegdom
9 og segjer til honom: „Alt dette vil eg giva deg, dersom du vil falla ned og tilbeda meg".
10 Daa segjer Jesus til honom: „Gakk ifraa meg, Satan! for det er skrivet: Herren din Gud skal du tilbeda, og berre honom stal du tena."
11 Da leet Djævelen honom vera; og sjaa, Englarne kom og tente honom.
12 Men daa Jesus høyrde, at Johannes var overgjeven, drog han seg undan til Galilæa.
12 Og daa han forleet Nasaret, kom han og budde i Kapernaum, som ligg ved Sjøen paa Sebulons og Naftalis Landemærke,
14 at det skulde verta uppfyllt det, som er fagt ved Esaias Profeten, som segjer: „Sebulons Land og Naftlllims Land, Vegen mot Havet, den andre Sida av Jordan, det heidne Galilæa,
15 det Folk, som sat i Myrker, saag eit stort Ljos, og fyre deim, som sat i Daudens Land og Skugge, er eit Ljos upprunnet." —
17 Fraa den Tid tok Jesus til an forkynna og segja: „Umvende dykker, for Himmelriket er komet nær."
18 Men daa Jesus gjekk ikring ved Galilæa-Sjøen, saag han tvo Brøder, Simon, som er kallad Petrus, og Andreas, Broder hans, som sette Garn i Sjøen; for dei var Fiskarar.
19 Og han segjer til deim: „Fylgje meg, og eg skal gjera dykker til Menneskjesiskarar."
20 Men dei lagde fraa seg Garni og fylgde honom.
21 Og daa han gjekk fram der ifraa, saag han tvo andre Brøder, Jakob, Sebedæus’ Son, og Johannes, Broder hans, i Baaten med Sebedæus, Fader deira, der dei sette Garni sine. Og han kallade deim.
22 Men dei forleet strakst Baaten og Fader sin og fylgde honom.
23 Og Jesus gjekk umkring i heile Galilæa og lærde i Stemnestovom deira og forkynte Evangeliet um Riket og lækte all Sjukdom og Vanhelsa hjaa Folket.
24 Og Ordet um honom kom ut yver heile Syria, og dei førde fram til honom alle, som hadde vondt og leid av ymist Sjukdomar og Plaagor. og Forgjorde og Maanesjuke og Verkbrotne, og han lækte deim.
25 Og myket Folk fylgde honom ifraa Galilæa og Detapolis og Jerusalem og Judæa og ifraa den andre Sida av Jordan.