Side:Nye testamente (1889).djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
Kap. 3.

7 Men daa han ſaag mange av Fariſæarom og Saduccæarom koma til Daupen hans, daa ſagde han til deim: „De Ormeungar, kven lærde dykker aa fly fraa den tilkomande Vreide?
8 Vere daa Frukter, ſom høva med Umvendingi,
9 og tenkje ikkje aa ſegja ved dykker ſjølve: Me hava Abraham til Fader; for eg ſegjer dykker, at Gud kann vekkja upp Born aat Abraham av desſe Steinom.
10 Men Økſi ligg no alt ved Roti av Treom; difyre ſkal kvart Tre, ſom ikkje ber god Frukt, verta avhogget og kaſtat paa Elden.
11 Eg døyper dykker med Vatn til Umvending; men det kjem etter meg den, ſom er ſterkar enn eg; hans Sko er eg ikkje værdig til aa bera; han ſkal døypa dykker med den heilage Ande og med Eld.
12 Han heve ſitt Kaſteſpjeld i Handi, og han ſkal reinſka Laaven ſin heilt igjenom, og han ſkal ſamla Kornet inn i Løda ſi, men brenna Agnerna upp i uſløkkjande Eld.“
13 Daa kom Jeſus ifraa Galilæa til Jordan til Johannes og vilde døypaſt av honom.
14 Men Johannes vilde hindra honom og ſagde: „Eg treng til aa verta døypt av deg, og du kjem til meg?“
15 Men Jeſus ſvarade og ſagde til honom: „Tillat det no; for ſoleides ſømer det oſs aa fullføra all Rettferd.“ Daa tilleet han honom det.
16 Og daa Jeſus vart døypt, ſteig han ſtrakſt upp or Vatnet, og ſjaa, Himlarne opnade ſeg fyre honom, og han ſaag Guds Ande fara ned ſom ei Duva og koma yver honom.
17 Og ſjaa, ei Røyſt kom ifraa Himlom, ſom ſagde: „Denne er Son min, den elſkade, ſom eg heve Hugnad i.“

4de Kapitlet.

 Daa vart Jeſus førd av Anden ut i Øydemarki til aa verta freiſtad av Djævelen.
2 Og da han hadde faſtat fyrti Dagar og fyrti Næter, vart han hungrig umſider.
3 Og Freiſtaren kom til honom og ſagde: „Derſom du er Guds Son, ſo ſeg, at desſe Steinarne ſkulo verta Braud!“
4 Men han ſvarade og ſagde: „Det er ſkrivet: Menneſkja ſkal ikkje liva berre av Braud, men av kvart Ord, ſom gjeng ut or Guds Munn.“
5 Daa tok Djævelen honom med ſeg til den heilage Staden og ſette honom uppaa Tempelrauſtet,
6 og ſagde til honom: „Derſom du er Guds Son, ſo kaſta deg ned! for det er ſkrivet: han ſkal bjoda ſine Englar um deg, og dei ſkulo bera deg paa Hender, ſo at du ikkje ſkal ſtøyta Foten din paa nokon Stein.“