Side:Nye testamente (1889).djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Kap. 2.

13 Men daa dei var farne burt, ſjaa, daa ſynte Herrens Engel ſeg i ein Draum fyre Joſef og ſagde: „Statt upp, tak Barnet og Moder hans og fly til Ægypten og dryg der, til deſs eg ſegjer deg til, for Herodes vil ſøkja etter Barnet til aa tyna det.“—
14 Men han ſtod upp, tok Barnet og Moder hans um Natti og foor til Ægypten.
15 Og han drygde der, til Herodes døydde, ſo at det ſkulde verta uppfyllt, ſom er ſagt av Herren ved Profeten, ſom ſegjer: „Ut or Ægypten kallade eg Son min.“
16 Daa Herodes ſaag, at han var narrad av Vismennom, daa vart han myket harm og ſende av og leet ſlaa i Hel alle Guteborn i Betlehem og i heile Grannelaget der ikring, ifraa tvo Aars Alderen og der under, etter den Tidi, han hadde utſpurt av Vismennom.
17 Daa vart det uppfyllt, ſom er ſagt av Profeten Jeremias, ſom ſegjer:
18 „I Rama er det høyrt ei Røyſt; Ynk og Graat og myket Illſkrit; Rakel gret fyre Bornom ſine og vilde ikkje lata ſeg trøyſta, avdi dei ikkje ero til.“
19 Men daa Herodes var daud, ſjaa, daa ſynte Herrens Engel ſeg i ein Draum fyre Joſef i Ægypten
20 og ſagde: „Statt upp, tak Barnet og Moder hans og far til Israels Land; for dei ero daude, ſom ſtod Barnet etter Livet.“
21 Men han ſtod upp og tok Barnet og Moder hans og foor til Israels Land.
22 Men daa han høyrde, at Arkelaus var Konge i Judæa etter Herodes, Fader ſin, vart han rædd fyre aa koma der; men han vart aatvarad av Gud i ein Draum og foor av til Galilæa-Bygdi.
23 Og han kom og budde i ein By, ſom er kallad Naſaret, at det ſkulde verta uppfyllt, ſom er ſagt ved Profetarne, at han ſkulde verta kallad Naſaræaren.

3dje Kapitlet.

 Men i dei ſame Dagom kom Johannes Døypar fram og forkynte i Øydemarki i Judæa
2 og ſagde: „Umvende dykker, for Himmelriket er nær.
3 For han er den, ſom er umtalad av Eſaias Profeten, ſom ſegjer: Det er Røyſti av ein, ſom ropar i Øydemarki: Rydje Herrens Veg, gjere Stigarne hans jamne.“
4 Men Johannes ſjølv hadde ſin Klædnad av Kamelhaar og Lederbelte um Livet; men hans Føda var Engſprettor og vill Honing.
5 Daa gjekk det ut til honom Jeruſalem og heile Judæa og heile Grannelaget ved Jordan.
6 Og dei vart døypte av honom i Jordan, naar dei ſkriftade ſine Synder.