Side:Nye testamente (1889).djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest4 Men av Redsla fyre honom skalv Vaktkararne og vart som daude.
5 Men Engelen svarade og sagde til Kvinnorna: „Vere de ikkje redde! for eg veit, at de leita etter Jesus den krossfeste.
6 Han er ikkje her; for han er uppstaden, som han heve fagt. Kom og sjaa Staden, der Herren laag!
7 Og gange skundsamt avstad og segje til hans Læresveinar, at han er uppstaden ifraa dei Daude. Og sjaa, han gjeng fyrr dykker til Galilea; der faa de sjaa honom. Sjaa, eg heve sagt dykker det!"
8 Og dei gjekk skundsamt burt ifraa Gravi med Otte og stor Gleda og sprang til aa fortelja hans Læresveinar det.
9 Men daa dei gjekk butt og vilde fortelja hans Læresveinar det, sjaa, daa møtte Jesus deim og sagde: „Heil vere dykker!" Men dei gjekk fram, tok um Føterne hans og tilbad honom.
10 Daa sagde Jesus til deim : „Vere ikkje rædde! Gange og segje mine Brøder, at dei skulo ganga til Galilea, der skulo dei faa sjaa meg!"
11 Men daa dei gjekk, sjaa, daa kom nokre av Vakti til Byen og fortalde Øvsteprestom alt det, som hadde hendt seg.
12 Og dei kom faman med dei Eldste og heldt Samraad og gav Stridsmennerne mange Sylvpeningar,
13 og sagde: „Seg, at Læresveinarne hans kom um Natti og stal honom burt, medan me sov!
14 Og um Landshovdingen skulde faa høyra det, skulo me tala vel med honom og gjera dytter ankelause."
15 Men dei tok imot Sylvpeningarne og gjorde, som det vart lært deim, og Ordet um dette kom ut imillom Jødom til denne Dag.
16 Men dei elleve Læresveinarne gjekk til Galilea til det Berget, som Jesus hadde fyresagt deim.
17 Men daa dei saag honom, tilbad dei honom; men sume tvilte.
18 Og Jesus gjekk fram og talade til deim og sagde: „Meg er gjevi all Magt i Himmelen og paa Jordi.
19 Gange difyre og gjere alle Folkeslag til mine Læresveinar med det, at de døypa deim i Namnet av Faderen, Sonen og den heilage Ande, og læra deim aa halda alt det, som eg heve paabodet dykker. Og sjaa, eg er med dykker alle Dagar alt til Heimsens Ende." Amen.