Side:Nye testamente (1889).djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


og tok Røyri og slog honom i Hovudet.
31 Og daa dei hadde spottat honom, tok dei Kaapa av honom og kledde honom i hans eigne Kledi og førde honom burt til aaver ta krossfest.
32 Men daa dei kom ut, fann dei ein Mann fraa Kyrene ved Namn Simon; honom nøydde dei til aa bera Krosfen hans.
33 Og daa dei kom til ein Stad, som er kallad Golgata, det er Skallestaden,
34 so gav dei honom Edik aa drikka, blandad med Gall; og daa han smakade paa det, vilde han ikkje drikka.
35 Men daa dei hadde krossfest honom, fliste dei Kledi hans og kastade Lut um deim, at det skulde verta uppfyllt det, som er sagt av Profeten: „Dei fliste Kledi mine, og um Kaapa mi kastade dei Lut.
36 Og dei sat der og vaktade paa honom.
37 Og yver Hovudet hans sette dei upp eit skrivet Klagemaal imot honom: „Denne er Jesus, Jødekongen."
38 Daa krossfeste dei tvo Røvarar saman med honom, ein paa høgre Sida og ein paa vinstre.
39 Men dei, som gjekk fram med der, spottade honom og ryste paa Hovudet
40 4og sagde: „Du, som bryt ned Templet og byggjer det upp atter paa tri Dagar, frels deg sjølv! Er du Guds Son, so stig ned av Krossen!"
41 Men likast spende Øvsteprestarne honom i Lag med dei Eldste og sagde:
42 „Andre frelste han, seg sjølv kann han ikkje frelsa; er han Israels Konge, so stige han no ned av Krossen, so skulo me tru paa honom!
43 Han stolade paa Gud, han frelse honom no, dersom han heve Hug til honom; for han sagde: Eg er Guds Son."
44 Men fyre det same hædde og Røvararne honom, dei, som var krossfeste med honom.
45 Men ifraa den sette Timen vart der eit Myrker i heile Landet, alt til den niande Timen.
46 Men ved den niande Timen ropte Jesus med høg Røyst og fagde: „Eli, Eli, lama sabaktani", det er: „Min Gud, min Gud, kvi heve du forlatet meg?"
47 Men daa nokre av deim, som stod der, høyrde det, sagde dei: „Han ropar paa Elias."
48 Og strakst sprang ein av deim fram og tok ein Svamp og fyllte med Edik og fette paa ei Røyr og gav honom aa drikka.
49 Men Andre sagde: „Vente, lat oss sjaa, um Elias kjem og frelsar honom."
50 Men Jesus ropte atter med høg Røyst og gav upp Anden.
51 Og sjaa, Fyrehenget i