Side:Nye testamente (1889).djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest12 Og daa han vart forklagad av Øvsteprestom og dei Eldste, svarade han Inkje.
13 Daa segjer Pilatus til honom: „Høyrer du ikkje, kor mykjet dei vitna imot deg?"
14 Og han svarade honom ikkje paa eit einaste Ord, so at Landshovdingen undrade seg storlege.
15 Men paa Høgtidi brukade Landshøvdingen aa lata Folket ein Fange laus, den, som dei vilde.
16 Men den Gangen hadde dei ein vidgjeten Fange, som heitte Barabbas.
17 Daa dei var komne saman, sagde difyre Pilatus til deim: „Kven vilja de, at eg skal lata dytter laus? Barabbas, elder Jesus, som er kallad Kristus?
18 For han visste, at det var av Ovund dei havde yver gjevet honom.
19 Men daa han sat paa Domstolen, sende Kona hans Bod til honom og sagde: „Hav ikkje nokot med denne Rettferdige aa gjera; for eg heve i Dag lidet myket Vondt i Draumar fyre hans Skuld!"
20 Men Øvsteprestarne og dei Eldste yvertalde Folket, at dei skulde beda seg Barabbas laus, men avliva Jesus.
21 Men Landshovdingen svarade og sagde til deim: „Kven av dei tvo vilja de, at eg skal giva dykker laus?" Men dei sagde: „Barabbas."
22 Men Pilatus segjer til deim: „Kvat skal eg daa gjera med Jesus, som er kallad Kristus?" Men alle segja dei til honom: „Lat honom vera krossfest!"
23 Men Landshovdingen sagde: „ Kvat Vondt heve han daa gjort?" Men dei ropade endaa meir og sagde: „Lat honom vera krossfest!"
24 Men daa Pilatus saag, at han Inkje kunde gjera, men at det vart meir Uppstyr, daa tok han Vatn, vaskade Henderna framfyre Folket og sagde: „Eg er uskyldig i Blodet til denne Rettferdige. Sjaa de dertil!"
25 Og alt Folket svarade og sagde: „Hans Blod kome yver oss og yver vaare Born!"
26 Daa gav han deim Barabbas laus, men Jesus leet han hudflengja og yvergav honom til Krossfesting.
27 Daa tok Landshovdingens Stridsmenner Jesus med til Domhuset og samlade umkring honom heile Herflokken.
28 Og dei kledde honom av og hengde ei Skarlakskaapa paa honom.
29 Og dei flettade ei Klungerkruna og sette paa Hovudet hans og ei Røyr i høgre Handi hans; og dei fall paa Kne fyre honom, spottade honom og sagde: „Heil deg, du Jødekongen!"
30 Og dei sputtade paa honom