Side:Nye testamente (1889).djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest31 Daa segjer Jesus til deim : „De skulo alle styggjast ved meg i denne Natt; for det er skrivet: Eg vil slaa Hyrdingen, og Sauderne i Flokken skulo drivast ifraa kvarandre.
32 Men etter at eg er uppstaden, vil eg ganga fyre dykker til Galilea."
33 Men Petrus svarade og fagde til honom: „Um dei so alle stulde styggjast ved deg, so skal daa aldrig eg styggjast."
34 Jesus sagde til honom: „Salnnelege segjer eg deg, at i denne Natt, fyrr enn Hanen gjel, skal du neitta meg tri Gonger."
35 Petrus segjer til honom: „Um eg og skulde døy med deg, skal eg ikkje neitta deg." Men likaeins sagde og alle Læresveinarne.
36 Daa kom Jesus med deim til ein Hage, som var kallad Getsemane, og sagde til Læresveinarne : „Setje dykker her, medan eg gjeng burt der og bed."
37 Og han tok med seg Petrus og dei tvo Sønerne til Sebedeus og tok til aa fæla og gruva.
38 Daa segjer han til deim: „Mi Saal er sorgtyngd reint til Dauden; vente her og vake med meg!"
39 Og han gjekk eit litet Stykkje lenger, fall ned paa sitt Andlit og bad og sagde: „Min Fader, er det moglegt, so lat den Skaali ganga fraa meg; men ikkje som eg vil, men som du vil."
40 Og han kjem til Læresveinarne og finn deim sovande og segjer til Petrus: „So kunde de ikkje vaka ein Time med meg?
41 Vake og bede, so de ikkje maa koma i Freisting. Anden er fulla viljug, men Kjøtet er veikt."
42 Han gjekk atter andre Gongen burt og bad og sagde: „Min Fader, kann ikkje denne Skaali ganga fraa meg, utan eg skal drikka henne, so verte din Vilje!"
43 Og han kjem og finn deim atter sovande; for Augo deira var svevntyngde.
44 Og han let deim vera og gjekk avstad atter og bad tridje Gongen og sagde dei same Ord.
45 Daa kjem han til sine Læresveinar og segjer til deim: „Sove no og kvile dykker! Sjaa Timen er nær, og Menneskjesonen vert forraadd i Henderne paa Syndarar.
46 Stande upp, lat oss ganga, sjaa, han, som forraader meg, er nær!"
47 Og medan han enno talade, sjaa, daa kom Judas, ein av dei tolv, og med honom ein stor Hop med Sverd og Stavar ifraa Øvsteprestom og dei Eldste fyre Folket.
48 Og han, som forraaode honom, hadde gjevet deim eit Merke og sagt: „Den, som eg kysser, han er det, gripe honom!"
49 Og strakst gjekk han til Jesus og sagde: „Heil deg, Rabbi" og kyste honom.