Side:Nye testamente (1889).djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


alltid hjaa dykker; men meg hava de ikkje alltid.
12 For ho hellte ut denne Salven yver min Likam til aa reida meg til min Jordferd.
13 Sannelege segjer eg dykker: Kvarhelst dette Evangelium vert forkynt yver all Verdi, skal ogso det, som ho gjorde, verta umtalat til Minne um henne."
14 Daa gjekk ein av dei tolv, som heitte Judas Iskariot, burt til Øvsteprestarne,
15 og sagde til deim: „Kvat vilja de giva meg, at eg skal forraada honom til dykker?" Men dei gav honom tretti Sylvpeningar.
16 Og etter det søkte han eit godt Høve til aa forraada honom.
17 Men den fyrste Dagen i dei usyrde Brauds Helg kom Læresveinarne til Jesus og sagde til honom: „Kvar vil du, at me skulo laga til fyre deg aa eta Paaskemaaltidi?"
18 Men han sagde: „Gange inn i Byen til ein Mann der og segje til honom: Meisteren segjer: Mi Tid er komi ner; hjaa deg vil eg halda Paaske med Læresveinom mine.
19 Og Læresveinarne gjorde so, som Jesus hadde paalagt deim, og lagade til Paaskemaaltidi.
20 Men daa det vart Kveld, sette han seg til Bords med dei tolv.
21 Og daa dei aat, sagde han: „Sannelege segjer eg dykker, at ein av dykker vil forraade meg."
22 Og dei vart myket sorg gjevne og tok til aa segja til honom, kvar ein av deim: „Det er daa vel ikkje eg, Herre!"
23 Men han svarade og sagde : „Han, som sting Handi i Fatet saman med meg, han skal forraada meg.
24 Menneskjefonen gjeng fulla burt so, som det er skrivet um honom; men usel den Menneskja, som Menneskjesonen vert forraadd av; det var godt fyre den Menneskja, um ho ikkje var fødd."
25 Men Judas, som forraadde honom, svarade og sagde: „Rabbi, er det eg?" Men han segjer til honom: „Du sagde det."
26 Men medan dei aat, tok Jesus Braudet og velsignade og braut det og gav Læresveinom og sagde: „Take og ete! dette er min Likam."
27 Og han tok Kalken og takkade, gav deim og sagde: „Drikke alle av honom!
28 For dette er mitt Blod til den nye Pakt, det som er uthellt fyre Mange til Forlating av Synderna.
29 Men eg segjer dytter, at heretter skal eg ikkje drikka av Frukti paa dette Vintreet, alt til den Dagen, daa eg drikk henne ny med dykker i min Faders Rike".
30 Og daa dei hadde sunget Lovsangen, gjekk dei ut til Oljeberget.