Side:Nye testamente (1889).djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


10 Men den, ſom de tilgiva, tilgiv og eg. For um eg og heve tilgjevet nokon, heve eg tilgjevet fyre dykkar Skuld fyre Kriſti Aaſyn,
11 at me ikkje ſkulo verta daarade av Satan; for me ero ikkje uvitande um hans Skalkeraad.
12 Men daa eg kom til Troas fyre Kriſti Evangeliums Skuld, og ei Dyrr vart opnad fyre meg i Herren,
13 daa hadde eg ikkje Ro i min Ande, avdi eg ikkje fann min Broder Titus; men eg tok Avſkil med deim og gjekk til Makedonia.
14 Men Gud vere Takk, ſom all Tid fører oſs fram paa Sigerferd i Kriſtus og openberrar ſin Kunnſkaps Ange ved oſs paa kvar Stad!
15 For me ero Kriſti gudelege Ange fyre Gud imillom deim, ſom verta frelſte, og imillom deim, ſom verta fortapte,
16 fyre desſe ein Daudens Ange til Dauden, fyre hine ein Livsens Ange til Liv. Og kven er dugleg til dette?
17 For me ero ikkje likaſom dei mange, ſom misbruka Guds Ord til eigi Vinning, men ſom i Reinleike, men ſom av Gud, fyre Guds Aaſyn i Kriſtus tala me.

3die Kapitlet.

 Byrja me aa roſa oſs ſjølve atter? elder trenga me daa, likaſom ſume Folk, til aa hava Lovords Brev med til dykker, elder Lovords Brev ifraa dykker?
2 De ero vaart Brev, innſkrivet i vaare Hjarto, kjennt og leſet av alle Menneſkjor,
3 medan det er kunnigt, at de ero Kriſti Brev, tilkomet ved vaar Medhjelp, innſkrivet, ikkje med Blek, men med den livande Guds Ande, ikkje paa Steintavlor, men i Hjartans Kjøttavlor.
4 Men ſlik Tillit hava me til Gud ved Kriſtus,
5 ikkje at me av oſs ſjølve ero duglege til aa tenkja ut nokot likaſom av oſs ſjølve, men vaar Dug er av Gud,
6 ſom og gjorde oſs duglege til Tenarar i den nye Pakti, ikkje fyre Bokſtav, men fyre Ande; for Bokſtaven ſlær i Hel; men Anden gjere livande.
7 Men derſom Daudens Teneſta, med Bokſtavar innhoggi i Stein vart til Herlegdom, ſo at Israels Born ikkje kunde ſtira paa Moſe Andlit fyre den Herlegdomens Skuld paa Andlitet hans, den ſom daa kvarv burt,
8 kor langt helder ſkulde daa ikkje Andens Teneſta verta i Herlegdom?
9 For derſom Fordømings Teneſta var Herlegdom, kor myket meir rik paa Herlegdom maa ikkje Rettferds Teneſta vera?
10 For og det, ſom er herlegt, er i dette Stykkje ikkje herlegt fyre den ovrike Herlegdoms Skuld.