Side:Nye testamente (1889).djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


desse Smaa, um det er berre ein Kaldvatsdrykk, i ein Læresveins Namn, sannelege segjer eg dykker, han skal ikkje mista Løni si."

11te Kapitlet.


1 Og det hende seg, daa Jesus hadde fullendat desse Rettleidinger til sine tolv Læresveinar, daa gjekk han der ifraa til an læra og forkynna i Byom deira.
2 Men daa Johannes i Fangehuset høyrde um Kristi Gjerningar, daa sende han tvo av sine Læresveinar
3 og sagde til honom: „Er du den, som skal koma? elder skulo me venta ein annan?"
4 Og Jesus svarade og sagde til deim: „Gamge og fortelje Johannes det, som de hava høyrt og seet:
5 Blinde sjaa, og Halte ganga, Spitelste verta reinsade, og Dauve høyra, Daude standa upp atter, og Evangeliet vert forkynt fyre Fatigfolk.
6 Og seel er den, som ikkje styggjest ved meg."
7 Men daa desse gjekk burt, tok Jesus til aa tala til Folket um Johannes: „Kvat gjekk de ut i Øydemarki til aa fjaa? Eit Røyrstraa, som svagar fyre Vinden?
8 Men kvat gjekk de ut til aa sjaa? Ein Mann klædd i mjuke Klæde? Sjaa, dei, som bera mjuke Klæde, ero i Kongsgardom!
9 Men kvat gjekk de ut til aa sjaa? Ein Profet? Ja, eg segjer dytter, endaa meir enn ein Profet.
10 For denne er den, som det er skrivet um: Sjaa, eg sender min Engel fyre di Aasyn; han skal rydja Vegen fyre deg.
11 Sannelege segjer eg dykker: Ikkje er der imillom deim, som ero fødde av Kvinnor, uppreist nokon større enn Johannes Døypar; men den minste i Himmelriket er større enn han.
12 Men ifraa Johannes Døypars Dagar og til denne Stund vert det stormat inn paa Himmelriket; og dei, som storma, riva det til seg.
13 For alle Profetarne og Logi spaadde lita til Johannes.
14 Og dersom de vilja fata det: han er Elias, som skal koma.
15 Den, som heve Øyro til aa høyra med, han høire! ,
16 Men kven skal eg likna denne Ætti med? Ho er lik dei Smaaborn, som sitja paa Torgom og ropa til sine Leikebrøder
17 og fegja: Me bles paa Fløyta fyre dykker, og de vilde ikkje dansa; me song Sorgesongar fyre dykker, og de vilde ikkje graata.
18 For Johannes kom og korkje aat elder dratt, og de segja: Han heve ein vond Ande i seg.
19 Menneskjesonen kom og aat og dratt, og de segja: Sjaa for ein Etar og Vindrikkar og Ven