Side:Nye testamente (1889).djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


saag deira Tru, sagde han til den Verkbrotne: „Ver frihugad, Son! dine Synder ero deg forlatne."
3 Og fjaa, sume av dei Skriftlærde sagde seg imillom: „Han spottar".
4 Og daa Jesus saag Tankarne deira, sagde han: „Kvifyre tenkja de so vondt i Hjartom dykkar?
5 For kvat er lettast? aa segja: Dine Synder ero deg for latne? elder aa fegja: Statt upp og gakk?
6 Men, so de kunna vita, at Menneskjesonen heve Magt pan Jordi til aa forlata Synder" — daa segjer han til den Verkbrotne : „Statt upp, tak Sengi di og gakk heim!"
7 Og han stod upp og gjekk heim.
8 Men daa Folket stag det. undrade dei feg og lovade Gud, forn hadde gjevet Mennestjom flik Magt.
9 Og daa Jesus gjekk derifraa, daa saag han ein Mann med Namnet Mattæus, som sat ved Tollbudi; og han segjer til honom: „Fylg meg!" Og han stod upp og fylgde honom.
10 Og det hende seg, daa han sat til Bords i Huset, sjaa, daa kom der mange Tollmenner og Syndarar og sat til Bords med Jesus og Læresveinom hans.
11 Og daa Farisæarne saag det, sagde dei til hans Læresveinar: „Kvifyre eter Meisteren dykkar i Lag med Tallmenner og Syndarar?"
12 Men daa Jesus høyrde det, sagde han til deim: „Dei, som ero friske, treng ikkje til Lækjar, men dei, som hava vondt.
13 Men gange de og lære. kvat det er: Eg heve Hug til Miskunn og ikkje til Offer. For eg er ikkje komen til det aa kalla Rettferdige, men Syndarar til Umvending."
14 Daa kom Johannes’ Læresveinar til honom og sagde: „Kvifyre fasta me og Fariæearne myket; men dine Læresveinar ikkje?"
15 Og Jesus sagde til deim: „Kan Brudsveinarne fasta, medan Brudgumen er med deim? Men der vil koma Dagar, daa Brudgumen vert teken ifraa deim, og daa skulo dei fasta.
16 Men Ingen set ei Bot av utøvt Ty paa eit gamalt Plagg; for Boti vil riva burt nokot av Plagget, og Holet vert verre.
17 Og Ingen slær ny Vin paa gamle Lederflaskor; elles springa Lederflaskorna og Vinen vert fpillt, og Flastornll oydelagde; men dei slaa ny Vin i nye Flaskor, so ero baade bergade."
18 Men daa han talade dette, sjaa, daa kom ein Hovding og fall ned fyre honom og stgde: „No døydde Dotter mi; men kom du og legg di Hand paa henne, so vert ho livande!"
19 Og Jesus stod upp og fylgde honom, og hans Lærefveinar med