Side:Nye testamente (1889).djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest26 Sjaa til Fuglarne under Himmelen, at dei saa ikkje og høysta ikkje og sanka ikkje inn i Lødor; og dykkar himmelske Fader føder deim; ero ikkje de myket meir enn dei?
27 Men kven av dykker kann med all si Umsut leggja ei Alen til si Livslengd?
28 Og kvi syta de fyri Klædom? Lære av Liljom paa Marki, korleides dei veksa; dei arbeida ikkje; dei spinna ikkje.
29 Men eg segjer dykker, at jamvæl Salomon i all sin Prydnad var ikkje klædd som ei av deim.
30 Men naar Gud klæder Graset paa Marki, som er i Dag, og i Morgen vert kastat i Omnen, skulde han daa ikkje helder klceda dykker, de Faatruande?
31 Syte difyre ikkje og segje ikkje: Kvat skulo me eta, elder kvat skulo me drikka, elder kvat skulo me klæda oss med?
32 For alle desse Ting søkja Heidningarne etter; for dykkar himmelske Fader veit, at de trenga til alt dette.
33 Men skje fyrst Guds Rike og hans Rettferd, so skal alt dette verta gjevet dykker attaat.
34 Syte daa ikkje fyre Morgondagen! for Morgondagen vil syta fyre sine eigne Saker. Kvar Dag heve nog med si Møda." —

7de Kapitlet.


1 „Døme ikkje, at de ikkje skulo verta dømde!
2 For med den Domen, de døma, skulo de verta dømde, og med det Maalet, som de mæla med, skal det verta tilmælt dykker atter.
3 Men kvi ser du Boset i Augat paa Broder din; men Bjelken i ditt eiget Auga vert du ikkje var?
4 Elder korleides segjer du til Broder din: Lat meg draga Boset utor Augat ditt, og sjaa, der er ein Bjelke i ditt eiget Auga.
5 Du Skrymtar! drag fyrst Bjelken utor ditt eiget Auga! og so kann du sjaa til aa draga Boset utor Augat paa Broder din.
6 Give ikkje Hundom det Heilage ! og kaste helder ikkje Perlorna dykkar fyre Svin, at dei ikkje skulo trakka deim ned med Fotom sine og snu seg og riva dykker sunder.
7 Bede, so skulo de faa! Leite, so skulo de finna! Banke paa, so skal det verta upplatet fyre dykker!
8 For den, som bed, han fær; og den, som leitar, han finn; og den, som bankar paa, vert det upplatet fyre.
9 Elder kvat Menneskja er det av dykker, som vil giva sin Son Stein, nåar han bed um Braud?
10 elder vil giva honom ein Orm, naar han bed um Fisk?
11 Dersom daa de, som ero vonde, vita aa giva Bornom dykkar gode Gaavor, kor myket helder skal daa ikkje dykkar Fader i Himlom