Side:Nye testamente (1889).djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest38 De hava høyrt, at det er sagt: Auga fyre Auga og Tann fyre Tann.
39 Men eg segjer dytter, at de skulo ittje settjn dykker upp imot det Vonde; men den, som slcer deg pnn di hsgre Kinn, — snu ogfo til honom den andre!
40 Og vil nokon føra Sak med deg og taka Kjolen din, lat honom faa Kaapa med!
41 Og den, som vil tvinga deg til aa ganga ei Mil, — gakk du tvo med honom.
42 Giv den, som bed deg, og vend deg ikkje burt ifraa den, som vil laana hjaa deg!
43 De hava høyrt, at det er sagt: Du stal elska Næsten din og hata Fienden din.
44 Men eg segjer dykker: Elske dyttar Fiendar! Velsigne deim, som banna dykker! Gjere vel imot deim, som hata dykker! Og bede fyre deim, som vilja gjera dytter Forfang og forfylgja dykker,
45 so at de kunna verta Born til dykkar Fader i Himlom; for han læt Soli si ganga upp yver Vonde og Gode og læt det regne yver Rettferdige og Urettferdige.
46 For um de elska deim, som elska dykker, kvat Løn faa de daa? Gjera ikkje Tollmenner og det same?
47 Og um de helse berre Brødrom dyttar, kvat Overs-Verk gjera de daa? gjera ikkje Tollmenner og soleides?
48 Vere difyre fullkomne, likasom dykkar Fader i Himlom er fullkommen!"

6te Kapitlet.

1 „Sjaa til, at de ikkje giva Olmosa dykkar fyre Menneskjom, til aa synast fyre deim; elles kann de ikkje Løn av dykkar Fader i Himlom.
2 Difyre, naar du giv Olmosa, so maa du ikkje lata blaast i Lur fyre deg, likasom Skrymtararne gjera i Stemnestovom og i Vegamotom, so at dei kunna faa Løn av Menneskjom. Sannelege segjer eg dykker: Dei hava alt fenget Løni si.
3 Men naar du giv Olmosa, so lat ikkje vinstre Handi di vita, kvat di høgre gjerer,
4 so at Olmofa di kann vera i Løyndom, og Fader din, som ser i Løyndom, han skal løna deg i Berrsynom.
5 Og naar du held Bøn, so skal du ikkje vera likasom Skrymtararne; for dei tykja vænt um aa standa i Stemnestovom og paa Gatehyrnom og halda Bøn, so at dei kunna gjera det synlegt fyre Menneskjom. Sannelege segjer eg dykker, dei hava alt fenget Løni si.
6 Men du, naar du bed, so gakk inn i Løynromet ditt, lat atter Dyrri di, og bed til din Fader, som er i Løyndom ; og Fader din, som ser i Løyndom, han skal løna deg i Verrsynom.
7 Men naar de beda, daa skulo de ikkje remsa upp mange