Side:Nye testamente (1889).djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Broder urettelege, han skal vera sakad fyre Domen; og kvar den, som segjer til sin Broder: Raka, han slal vera sakad fyre Raadet; og kvar den, som fegjer: Din Daare, han stal vera sakad til Helvites Eld.
23 Difyre, naar du ber fram Gaava di paa Altaret, og du der minnest, at din Broder heve nokot imot deg,
24 so lat daa Gaava di liggja der ved Altaret og gakk og vert fyrst samd med Broder din, og kom so atter og ber fram Gaava di.
25 Ver velviljug imot din Motstandar, og det snart, imedan du enndaa er paa Vegen med honom, at ikkje Motstandaren skal yvergiva deg til Domaren, og Domaren yvergiva deg til Tenaren, og du stal verta kastad i Fangehuset;
26 sannelege fegjer eg deg: Du skal slett ikkje koma ut der ifraa, fyrr enn du avgjerer den siste Peningen.
27 De hava høyrt, at det er sagt til dei Gamle: Du skal ikkje driva Hor.
28 Men eg fegjer dykker, at kvar den, som ser paa ei Kvinna til aa lysta etter henne, han heve alt drivet Hor med henne i sit Hjarta.
29 Men dersom høgre Augat dit avstyggjer deg, so riv det ut og kasta det ifraa deg; for det gagnar deg, at ein av Limom dine gjeng spillt, og at ikkje heile Likamen din skal verta kastad i Helvite.
30 Og derfom høgre Handi di avstyggjer deg, so hogg henne av deg og kasta henne ifraa deg ! for det gagnar deg, at ein af Limom dine gjeng fpillt, og at ikkje heile Likamen din stal verta kastad i Helvite.
31 Men det er sagt, at den, som vil skilja seg ved Kona si, han skal giva henne eit Stilsmaalsbrev.
32 Men eg segjer dykker, at den, som skil seg ved Kona si, utan fyre Hors Skuld, han gjerer, at ho driv Hor; og den, som tek til Kona ei, som er fraaskild, han driv Hor.
33 De hava ogso høyrt, at det er fagt til dei Gamle: Du skal ikkje gjera rang Eid, men du skal halda dine Eidar fyre Herren.
34 Men eg fegjer dytter: De skulo slettikkje sverja, korkje ved Himmelen, for han er Guds Høgsæte;
35 helder ikkje ved Jordi; for ho er Fotskammelen under Fotom hans; og helder ikkje ved Jerusalem, for det er den store Konungs Stad.
36 Du skal helder ikkje sverja ved ditt Hovud; for du kan ikkje gjera eit Haar kvitt elder svart.
37 Men lat Talen dykker vera: Ja, ja; nei, nei; men det, som gjeng utum dette, det er av den Vonde.