Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


100 TROMSØ AMTɔ Paa Sand og Senjen er der lidt birkeskog, men ellers er det mest krat. Der er ogsaa lidt kratskog af or. Paa østsiden af Grytø er der ogsaa lidt skog; paa Hellø er der lidt birkekrat, ellers er de ydre øer uden skog. Der er ikke furuskog i herredet. Der kjøbes saavel tømmer som bord. BrændeVed sælges ikke, men der kjøbes ikke saa lidt andet stedsfra. Det heder, at skogen gaar noget fremad. Skogen tilhører indenbygdsboende. Fiskeri: Fiskeværene Steinavær, Froholmen, Flatø, Melø Hellø og Lyngø samt Sjursvik er før omtalte (I pag. 381—382) Dette er fiskeVær for skrei og sei, men desuden fiskes her ogsa-a om sommeren lange, brosme, kveite og stenbit. Samlet udbytte af fiskerierne i Bjarkø: 1891 . . 32 760 kr. I892 . 73 082 » 1893 . 77 714 » 1894 . 59 633 » 1895 . 37 565 » 1896 . 20 359 » 1897 . . 48 992 » Skreifisket i Bjarkø: Antal Opfisket Værdi ’ fiskere. stykker skrei. kr. 1891 256 80 00O 19 860 1892 412 283 0O0 65 O25 1893 417 391000 70 334 1894 392 263 00O 49 483 1895 327 122 000 27 585 1896 434 — 9 484 1897 . . . 328 197 OO0 39 492 Fedsi1dfisketi Bjarkø: Au l fiskere. Værdi kr. 1891 12O 1150 1892 1O0 330 1893 11O 90O 1894 12O 195O 1895 11O 480O 1896 13O 6000 1897 85 42OO