Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 6 XL Stavanger amt. Tabel over kreaturhoIdet I Stavanger amts hel-reder og byer I l875.

 W . Bereg- lBer. kjen-

I–Ieste. Storfæ. L Fa-ar. * Gjeder. Sv1n. nede pr. l0 O

 W kjer*3. indb.

SogndaI . . 156 2 299 5 3l8] 374 106 3 6l3 I 2l0 Lund . . . . 115 1 495 3 101 L 1 122 23 2 440 1 651 Heskestad . . 110 1 074 n 2 699 ] 778 13 1 880 1 783 Bjerkreim . . 321 2 340 10 5l4] 1 519 13l 4 994 2 46l Helleland . . 175 1 302 5 32O 382 44 W 2 624 2 038 Ege1–sund . . 171 I 668 x5 811 202 28 3 O26 1 112 0gne ..–- .130 750 2 793 n 242 13 1 522 1 369 Haa –..– 698 2 543 6 825 l – 89 W ö 12l l 64l Klep . . . 622 1 725 5 984 2 134 4 034 1 673 Time –-–- 562 2 104 9 886 “ 45 50 W 4 908 2 O45 Gjesdal . . . 209 l 146 6 094 193 20 W 2 622 2 266 Høiland . . . 597 2 434 8 798 28 98 5 148 1430 Haaland ...... 639 1 720 6 171 l 152 T 4 103 1 333 Hcþra1:1(1 ...... 675 2 941 6 ov8 63 s6v; s 498 1 18o Jæd. og Dalene 518O 25 541 85 392 W 4 951 l 150 5l 533 1 558 Hele ...... 87 736 3 l32 9l 22 ] 1 458 I 219 Fossan ..–.– 148 l 532 6 209 I 945 5O Î 3 2l2 1 539 strand . . 156 I 46O 7 556 455 177 L 3 193 1 401 Finnø .... 163 1 251 4 703 43 164 “ 2 450 1 4l8 Rennesø . . 152 844 4 212 W – 106 1 903 I 742 Mosterø . . . – 114 706 2 59O l – 97 I 414 I 080 Skudenes . . 419 1 682 6 151 L 28 104 3 602 768 Avaldsnes . . 322 2 102 8 365] 49 n 262 4 274 794 Torvestad . . 165 856 2 46O W 21 147 1 673 872 Skaare . . . 165 831 3163 24 84* 1 734 I 041 Tysvær. . . 138 I 284 7 171 137 67 2 811 1 321 Bokn . . . 85 49O 2909 – 49 1169 1172 Skjold . – . 313 2 760 L 10 879 1 596 208 5 569 1 577 Vikedal . . . 186 1 941 d 6 838 1 253 178 3 750 I 274 Ner-strand – – 116 1 233 4 706 293 94 2 345 1 495 Sjernerø . – 68 654 3 401 14 L 59 I 389 1 663 Fister .... 68 612 3 575 25 61 1 379 I 657 Aa1–dal ..... 93 954 5 417 711 51 2 187 1 982 Hjelmela.nd . . 125 1 478 9 683 L 1 566 130 L 3 668 I 630 J else ..... 119 1 440 6 475 l 961 107 L 2 971 1 l49 Sand .... 65 857 2 748 J 267 52 L 1 516 859 Sande – – 152 I 629 2 781 544 19 L 2 497 1 299 Suledal . . . 131 I 918 ] 6 359d I 603 73 L B 544 I 670 Ryfylke . . . 3 5Z19 29 25O W121 483 II 626 2 351 –59 708 I 274 Amtets bygder 8 729 54 791 l206 875 16 577 L 3 5Ol 111 24l 1 373 Sogndal L ..... 1 59 L 102 – 5 81 – Egersund L . . 10 l17 197* 1 27] 183 –- Sandnes L . . 44 99 91 L I 14 209 – Stavanger K . . 135 330 18 I 154l 680 – Skudeneshavn L 8 71 211 – 11 n 128 –?; Kopervik L .– . 5 48 87 – 1l 78 – Haugesund K . 18 104 108 – 65 L – l91 Amtets byer . . . 221 828 814 3 287 I 550L j å-Z Det hele amt 8l950 55 619 207 689 n l6 580 S 7B8 *112 791 l –-Ö ’) I k0 Y08uet Ve hest –= 6 faar ell. gjed“er = 2 svin. – W