Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

384 XL Stavanger amt. de øverste gaarde i Suledal og Bykle har en bredde af ca. 25 km. og som langs amtsgrænsen rimeligvis har en middelhøide af 1400 å 1600 m., da det langt udover sommeren pleier at være dækket af store snemasser. Fra Meien sænker fjeldmassen sig lidt efter lidt mod S og V. men den beholder altid høifjeldets karakter, og selv i herredets sydligste og vestligste del er det kun i de lavere strøg, at der findes fje1dgræsgange og sæterbebyggelse. Blandt den store mængde fjeldtoppe kan merkes Snenu ten (1606 m.), Østre Kalle- fjeld med Steinkilnuten og Leirnuten samt Vestre Kalle- f jeld, alle liggende i en klynge mellem Suledalst-andet og amts- grænsen og dannende et vildt, af dybe tverdale og kløfter splittet fjeldparti; længere mod S er Grønnefjeld og Høgeloft, beggei grænsen mod Valle, og vestenfor disse Saata, Napen (1349 m.), den spidse Napungen, Reinsnuten, Gurinuten, Delskar- nuten i sydvestgrænsen mod Hjelmeland, Natlandsnuten (957 m.) i grænsen mod Jelse og endelig Vinjenuten (1092 m.) paa fjeld- draget mellem Suleda1en og Hylsfjorden. En stor del af de mindre fjelddale, som gjennemkrydser fjeldmarken i herredets sydvestlige del, Samler sig mod Mosvandets og Sandsetvandets bassiner, af hvilke det første har afløb –mod N til Suledalen, det sidste mod S til den saakaldte Ulladal, der er en fortsættelse af Valledalen i Hjelme- land og langs herredets sydlige og østlige grænse under forskjellige navne skjærer mod Ø og NØ op mod trakten om Snenuten. Ikke langt fra Ve af herredets hele areal har sit vandafløb til Suledalslaagen, som danner det 22 km. lange udløb gjennem Suledalen og Sandsdalen fra herredets og amtets største indsje, Suledals.vandet. Dette betydelige’vand strækker sig i en høide af 72 m. o. h. omtrent 28 km.– fra SV–NØ med en bredde, som paa sine steder gaar op til et par km., og dets vandspei1 dækker en flade af 29,o6 km2. Vandet udfylder her hele dalens bund, og de høie fjelde, som overalt omgiver det, stiger steilt op og levner kun paa ganske faa steder, hvor tverelve har skaaret sig ned, adgang til bebyggelse. Omtrent 5 km. ovenfor Vandets søndre (vestlige) ende kniber bredderne sig sammen til et trangt af mægtige 1odrette vægge indesluttet pas, den saakaldte Suleda1sport, nedenfor hvilken van- det er ganske sma1t, kun som en bred elv., og med opdyrkede og beboede omgivelser. Vandet er meget dybt og fryser yderst sjelden saaledes til, at det kan kjøres fra ende til anden; derimod hænder det hver vinter, at menis i kortere eller længere tid er til hinder for kommunikationen. Suledalsvandet modtager igjen fra N, Ø og S en mængde tilløb, af hvilke de betydeligste er: a) Birkenes- eller HamrebøelVen, der danner afløb for de talrige smaavande paa fjeldplateauet paa Vandets nordvestlige side opunder Skavlen; b) Bratlandselven, som er den betydeligste af Suledalslaagens kildeelve og kommer fra Røldalsvandet i Søndre Bergenhus amt„ strømmer fossende gjennem Bratlandsdalen og falder i Suledalsvandet ved Nesflaten, 2 a 3 km. nedenfor dets øvre ende; c) Roaldkvam- elven, der falder i Vandets nordende og dannes ved sammenløbet af