Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

226 XL Stavanger amt. og Time er den vigtigste af banens mellemstationer, har der efter dennes anlæg reist sig et Snes huse med nogle og tyve familie1–, hvoriblandt 4 handelsmænd og adskillige haandverkere. Her fore- gaar en ganske betydelig Omsætning af landmandsprodukter. – Den jæderske hovedvei passerer ligeledes gjennem hei-redet mellem jernbanelinjen og kysten, tildels i umiddelbar nærhed af den sidste; længde inden l1erredet 18 km. Desuden har distriktet, navnlig i Nærbø sogn, et vel udviklet net af bygdeveie, ialt ca. 73 km. (1887). Den vigtigste af disse, den saakaldte »øvre veic, fører fra hovedveien ved Vig1–e forbi Nærbø kirke og station og videre gjen- nem Time og Høiland, indtil den ved Aase i sidstnævnte heri-ed atter forenes med hovedveien. – Faste skydsstationer findes paa Lerbrekke og Horr ved hovedveien; paa Skjerpe ved jernbanestationen kan skyds tilsiges. Postaabneri, oprettet I847, var tidligere paa Hobber- stad; nu findes postaabnerier paa alle tre jernbanestationer. Tele- grafstationer er indrettede paa Nærbø og Vigrestad. – For ialfald delvis at afhjælpe hen-redets fuldkomne mangel paa naturlige anker- pladse er der i 0brestadbugten, paa sydsiden af den høie Obrestad- brekke, i aaret 1877 udgravet en liden baadhavn i den flade strand med en dybde af å a 6 fod og med plads for 20–-30 makrel- eller lodsskjøiter. Ogsaa paa andre punkter af herredets kyst har l1avneanlæg været bragt i forslag, særlig i den lille Seilvaag, straks nordenfor HaaelvenS udløb, hvor der i fortiden skal have været anløbssted for skibe„ og hvor endel af de omliggende gaardes opsiddere ogsaa nu har sine Hester og sin landingsplads. Der skal her være anledning til for en forholdsvis moderat udgift at erholde en betydelig og vel beskyttet havneplads, men nogen for- føining til iverksættelse af denne plan er endnu ikke truffet. Til veiledning for seiladsen er der paa ovennævnte Obrestadbrekke, dog ikke paa det høieste punkt, i 1873 anbragt et kyStfyr af 3die orden med en lyshøide af 33 m. o. h. og en synsvidde af 17 kvart- mi1. Paa den nærliggende gaard Obrestad saavelsom 7 km. længere syd paa gaarden Husvegg har der siden 1855 været redningsstationer med raketapparater for skibbrudne. Lodsstationer findes paa Horr og Obrestad„ den første under Egersund, den sidste under Tananger oldermandskab. Herredet har 2 kirker. Nærbø hovedkirke og Varhaug anneks-“ kirke, begge tømrede langkirker med taarn. Den første ligger paa gaarden Skjerpes grund., i nærheden af jernbanestationen, 5 km. fra prestegaarden og under 58 O 39 ‘ 37 “ n. hr. samt 5“’ 5 ‘ 48 “ v. for Kristiania Den er indviet i 1834, efterat de tvende tidligere ældgamle kirker, nemlig Njæreim hovedkirke og Bø sognekirke, var nedrevne og disse sogne forenede til et. Kirken, der siden 1829. da den paa grund af mangel paa vedligeholdelse fradømtes den pri- vate eier, tilhører menigheden, besidder en, væsentlig ved Salg af jordegods dafillel2– kapital paa omtrent kr. 7000, men har udenfor renterne af samme ingen faste indtægter, da kirketienden er ophævet. Varhaug sognekirke, paa gaarden Søndre Varhaug, 8 km. fra preste‘